Podíl na pozemcích s torzem stavby v obci Horní Moštěnice, okr. Přerov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX18929/20
Nejnižší podání 196.667 Kč
Minimální příhoz 8.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 9

Nejvyšší podání

f86b847f
260.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f86b847f 260.667 Kč 24.8.2022 14:11:39.440660
3352c166 252.667 Kč 24.8.2022 14:08:34.927683
f86b847f 244.667 Kč 24.8.2022 14:04:51.285690
3352c166 236.667 Kč 24.8.2022 14:01:54.893465
f86b847f 228.667 Kč 24.8.2022 13:59:21.267751
3352c166 220.667 Kč 24.8.2022 13:56:52.494333
f86b847f 212.667 Kč 24.8.2022 13:56:01.777995
3352c166 204.667 Kč 24.8.2022 13:50:49.532524
f86b847f 196.667 Kč 24.8.2022 13:45:20.792046

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX18929/20
Začátek dražby24.08.2022 13:00
Konec dražby24.08.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání196.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)295.000 Kč
Minimální výše příhozu8.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101892920
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 50/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Horní Moštěnice, č.e. 46, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 50/1), pozemku p.č. 2 - zahrada a pozemku p.č. 1609 - ostatní plocha, vše v k.ú. Horní Moštěnice, obec Horní Moštěnice, okres Přerov. Při místním šetření bylo pracovníkem Znalecké kanceláře zjištěno, že objekt č.e. 46 - jiná st., na pozemku p.č. St. 50/1 - zastavěná plocha a nádvoří, je v havarijním stavebně technickém stavu a doplňuje užívání pozemku. Předmětem vyhodnocení v obvyklé ceně jsou tedy pozemky p.č. St. 50/1, p.č. 2 a p.č. 1609. Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 50/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 2 - zahrada a pozemku p.č. 1609 - ostatní plocha, vše v k.ú. Horní Moštěnice, obec Horní Moštěnice, okres Přerov, které tvoří jednotný funkční celek a jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Horní Moštěnice, v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 1294/1 - ostatní plocha a p.č. 1417/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice. Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Horní Moštěnice nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Horní Moštěnice (zveřejněného na aktuálních www stránkách Olomouckého kraje) jsou pozemky zahrnuty v plochách stabilizovaných: „SV - plochy smíšené obytné - venkovské.“ 

203EX18929/20, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno cesty - služebnost cesty ve prospěch vlastníků č.p. 219 na p.č. St. 50/4 dle smlouvy trhové ze dne 1.4.1903 č.d. 1031/1903. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch parcely St. 50/4 a vázne na parcele č. 2.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Horní Moštěnice ev. č. 46, Adresa, Horní Moštěnice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.