Podíl na pozemku v k.ú. Meziříčko u Letovic, okr. Blansko

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX3134/11
Nejnižší podání 22.667 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 11
Počet podání 39

Nejvyšší podání

9f4fbc8e
52.100 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9f4fbc8e 52.100 Kč 24.8.2022 14:10:14.053147
65aeada6 51.600 Kč 24.8.2022 14:09:41.957914
9f4fbc8e 50.000 Kč 24.8.2022 14:06:04.203549
5ade2aa6 49.500 Kč 24.8.2022 14:05:33.272952
9f4fbc8e 49.000 Kč 24.8.2022 14:04:22.248357
5ade2aa6 48.500 Kč 24.8.2022 14:04:11.651864
9f4fbc8e 48.000 Kč 24.8.2022 14:02:46.631232
5ade2aa6 47.500 Kč 24.8.2022 14:00:17.880040
764d97cc 47.000 Kč 24.8.2022 13:59:49.600033
5ade2aa6 46.500 Kč 24.8.2022 13:59:37.783213
764d97cc 46.000 Kč 24.8.2022 13:59:05.750980
5ade2aa6 41.500 Kč 24.8.2022 13:58:51.720302
764d97cc 41.000 Kč 24.8.2022 13:58:42.495463
5ade2aa6 39.000 Kč 24.8.2022 13:58:33.601610
764d97cc 38.500 Kč 24.8.2022 13:58:20.071765
5ade2aa6 37.000 Kč 24.8.2022 13:58:11.393004
764d97cc 36.500 Kč 24.8.2022 13:57:53.333772
5ade2aa6 35.500 Kč 24.8.2022 13:57:43.669409
764d97cc 35.000 Kč 24.8.2022 13:57:23.431826
5ade2aa6 34.500 Kč 24.8.2022 13:57:14.172573
764d97cc 34.000 Kč 24.8.2022 13:56:56.977539
5ade2aa6 33.500 Kč 24.8.2022 13:56:51.744281
9f4fbc8e 33.000 Kč 24.8.2022 13:56:28.006190
5ade2aa6 32.500 Kč 24.8.2022 13:55:46.941207
764d97cc 32.000 Kč 24.8.2022 13:55:18.348515
5ade2aa6 31.500 Kč 24.8.2022 13:52:15.185766
d9baf08c 31.000 Kč 24.8.2022 13:51:58.519910
5ade2aa6 30.500 Kč 24.8.2022 13:49:17.454813
764d97cc 30.000 Kč 24.8.2022 13:48:34.957848
5ade2aa6 27.167 Kč 24.8.2022 13:47:17.595964
dbc56cd9 26.667 Kč 24.8.2022 13:46:42.915046
5ade2aa6 26.167 Kč 24.8.2022 13:44:13.841128
dbc56cd9 25.667 Kč 24.8.2022 13:42:43.008041
5ade2aa6 25.167 Kč 24.8.2022 13:42:20.510339
d9baf08c 24.667 Kč 24.8.2022 13:38:23.323603
839dfd59 24.167 Kč 24.8.2022 13:35:14.344221
5b03eae4 23.667 Kč 24.8.2022 13:33:24.689989
5ade2aa6 23.167 Kč 24.8.2022 13:22:47.648080
5ade2aa6 22.667 Kč 24.8.2022 13:00:39.441505

KrajJihomoravský kraj
OkresBlansko
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX3134/11
Začátek dražby24.08.2022 13:00
Konec dražby24.08.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání22.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)34.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota17.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100313411
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 k nemovité věci - pozemku p.č. 1000 - orná půda, v k.ú. Meziříčko u Letovic, obec Letovice, okres Blansko, který je situován v okrajové, zastavěné části katastrálního území a s přístupem po nezpevněné veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 1006 - ostatní plocha a p.č. 1005 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

203EX3134/11 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Letovice, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.