Zahrada v Újezdečku, Teplice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 5870/19-49
Nejnižší podání 35.757 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 28
Počet podání 34

Nejvyšší podání

5f8522c7
276.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5f8522c7 276.000 Kč 15.9.2022 13:10:06.089604
91994484 256.000 Kč 15.9.2022 13:09:29.440096
5f8522c7 251.000 Kč 15.9.2022 13:06:20.968970
91994484 231.000 Kč 15.9.2022 13:03:58.700640
5f8522c7 226.000 Kč 15.9.2022 12:59:47.510405
b568b2ba 206.000 Kč 15.9.2022 12:59:12.249778
91994484 201.000 Kč 15.9.2022 12:58:51.240218
5f8522c7 196.000 Kč 15.9.2022 12:56:35.163551
4a1816bc 176.000 Kč 15.9.2022 12:55:46.597600
5f8522c7 171.000 Kč 15.9.2022 12:55:31.320944
b0ed5453 151.000 Kč 15.9.2022 12:55:19.064396
91994484 146.000 Kč 15.9.2022 12:54:54.311011
4a1816bc 141.000 Kč 15.9.2022 12:54:42.172167
91994484 136.000 Kč 15.9.2022 12:53:05.021162
b1c5daae 131.000 Kč 15.9.2022 12:51:17.719346
91994484 126.000 Kč 15.9.2022 12:46:44.219065
d6b25823 121.000 Kč 15.9.2022 12:43:01.448588
cf5c960e 115.757 Kč 15.9.2022 12:42:47.447462
91994484 110.757 Kč 15.9.2022 12:40:20.607128
b1c5daae 105.757 Kč 15.9.2022 12:33:48.561902
cf5c960e 100.757 Kč 15.9.2022 12:33:29.716943
b1c5daae 95.757 Kč 15.9.2022 12:32:57.623424
cf5c960e 90.757 Kč 15.9.2022 12:32:38.939481
b1c5daae 85.757 Kč 15.9.2022 12:31:52.375821
cf5c960e 80.757 Kč 15.9.2022 12:31:45.821392
91994484 75.757 Kč 15.9.2022 12:31:36.900207
b1c5daae 70.757 Kč 15.9.2022 12:31:26.297231
cf5c960e 65.757 Kč 15.9.2022 12:31:09.833812
b1c5daae 60.757 Kč 15.9.2022 12:30:59.891921
80ceba05 55.757 Kč 15.9.2022 12:30:47.099494
cf5c960e 50.757 Kč 15.9.2022 12:30:41.175883
b1c5daae 45.757 Kč 15.9.2022 12:30:34.047536
ce75b894 40.757 Kč 15.9.2022 12:30:12.911887
b1c5daae 35.757 Kč 15.9.2022 12:30:07.791212

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 5870/19-49
Začátek dražby15.09.2022 12:30
Konec dražby15.09.2022 13:00

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání35.757 Kč
Výsledná cena (odhadní)53.635 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0741979359/0800
Variabilní symbol587019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Zahrada - parcela č. 442 o výměře 240 m2.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Ke dni 14.9.2022 přihlásily do ražby pohledávky tito věřitelé:

1) Věřitel Finanční úřad pro Ústecký kraj, ÚP v Teplicích, se sídlem Dlouhá 143/42, 415 01 Teplice, přihlásil pohledávky v celkové výši 547 676,00 Kč. Věřitel žádá pohledávky uspokojit ve 4. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. d) o.s.ř., jako pohledávky zajištěné zástavnímu právy s rozhodnými daty – den vzniku zástavního práva, a to pohledávky ve výši 403 470,00 Kč s rozhodným datem 1.10.2021, pohledávky ve výši 132 700,00 Kč s datem 21.12.2021, pohledávky ve výši 9 506,00 s datem 16.3.2022 a pohledávky ve výši 2 000,00 Kč s rozhodným datem 9.6.2022.


2) Věřitel soudní exekutor JUDr. Igor Olma, Exekutorský úřad Svitavy, se sídlem Nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy, přihlásil pohledávku ve výši 7 865,00 Kč. Věřitel žádá pohledávku uspokojit ve 4. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem 8.12.2021, tj. datum zahájení přerušené exekuce vedené pod sp. zn. 111 EX 3034/21 (opr. Home Credit a.s.) doručením návrhu, popř. v 8. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. h) o.s.ř., s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 14.7.2022.


3) Věřitel Home Credit a.s., IČ: 26978636, se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno, právně zastoupen Mgr. Romanem Pospiechem, LL. M., advokátem, ev. ČAK 15312 Příčná 1892/4, 110 00 Praha, IČ 87901463, přihlásil pohledávku celkové výši 226 759,01 Kč. Věřitel žádá pohledávku uspokojit ve 4. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. d) o.s.ř., jako pohledávku z přerušené exekuce vedené JUDr. Igorem Olmou, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Svitavy, pod sp. zn. 111 EX 3034/21, s rozhodným datem 8.12.2021, tj. datum zahájení přerušené exekuce doručením návrhu.


4) Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Teplice, se sídlem Přítkovská 1576, 415 02 Teplice, přihlásil pohledávky celkové výši 467 119,00. Věřitel žádá pohledávky uspokojit z výtěžku dražby.


5) Věřitel Mgr. Petr Micka, soudní exekutor, Exekutorský úřad Rokycany, se sídlem Pivovarská 257, 33701 Rokycany, přihlásil pohledávku ve výši 6 655,00 Kč. Věřitel žádá pohledávku uspokojit ve 4. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem 27.4.2022, tj. datum zahájení přerušené exekuce vedené pod sp. zn. 168 EX 608/22 (opr. ESSOX s.r.o.) doručením návrhu, popř. v 8. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. h) o.s.ř., s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 13.9.2022.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Újezdeček, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.