ZEPTER - PNK-012 ELECTRO SET - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4205/06-324
Nejnižší podání 5.950 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 8
Počet podání 36

Nejvyšší podání

4d5097d9
7.700 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4d5097d9 7.700 Kč 11.10.2022 11:06:11.198283
df6798f2 7.650 Kč 11.10.2022 11:05:51.921146
4d5097d9 7.600 Kč 11.10.2022 11:05:28.596831
df6798f2 7.550 Kč 11.10.2022 11:05:23.808277
4d5097d9 7.500 Kč 11.10.2022 11:05:14.334874
df6798f2 7.450 Kč 11.10.2022 11:05:07.065992
4d5097d9 7.400 Kč 11.10.2022 11:04:57.662484
df6798f2 7.350 Kč 11.10.2022 11:04:43.000499
4d5097d9 7.300 Kč 11.10.2022 11:02:31.386938
df6798f2 7.250 Kč 11.10.2022 11:02:11.712550
4d5097d9 7.200 Kč 11.10.2022 11:00:05.950791
df6798f2 7.150 Kč 11.10.2022 10:59:36.837912
4d5097d9 7.100 Kč 11.10.2022 10:57:06.443343
df6798f2 7.050 Kč 11.10.2022 10:56:27.027237
4d5097d9 7.000 Kč 11.10.2022 10:53:15.149437
df6798f2 6.950 Kč 11.10.2022 10:52:20.674759
4d5097d9 6.900 Kč 11.10.2022 10:48:03.040294
df6798f2 6.850 Kč 11.10.2022 10:47:21.156003
4d5097d9 6.800 Kč 11.10.2022 10:46:14.716777
df6798f2 6.750 Kč 11.10.2022 10:44:37.028339
4d5097d9 6.700 Kč 11.10.2022 10:43:29.296846
df6798f2 6.650 Kč 11.10.2022 10:43:05.780733
4d5097d9 6.600 Kč 11.10.2022 10:40:24.996174
df6798f2 6.550 Kč 11.10.2022 10:40:11.877250
4d5097d9 6.500 Kč 11.10.2022 10:37:57.964883
df6798f2 6.450 Kč 11.10.2022 10:37:25.344578
4d5097d9 6.400 Kč 11.10.2022 10:37:15.088577
df6798f2 6.350 Kč 11.10.2022 10:37:04.494384
4d5097d9 6.300 Kč 11.10.2022 10:34:56.757229
df6798f2 6.250 Kč 11.10.2022 10:34:36.398708
4d5097d9 6.200 Kč 11.10.2022 10:32:32.273918
8e0ee472 6.150 Kč 11.10.2022 10:30:19.919736
4d5097d9 6.100 Kč 11.10.2022 10:28:34.558185
8e0ee472 6.050 Kč 11.10.2022 10:28:24.080207
df6798f2 6.000 Kč 11.10.2022 10:27:21.608691
4d5097d9 5.950 Kč 11.10.2022 10:24:26.769583

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4205/06-324
Začátek dražby11.10.2022 10:00
Konec dražby11.10.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání5.950 Kč
Výsledná cena (odhadní)17.850 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0604205324, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 20.10.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 6.10.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.