Pozemek se stavbou v obci Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX22428/15
Nejnižší podání 293.333 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 40

Nejvyšší podání

71dc8509
505.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
71dc8509 505.000 Kč 23.11.2022 14:25:40.062989
516909bc 500.000 Kč 23.11.2022 14:25:01.859918
71dc8509 495.000 Kč 23.11.2022 14:24:54.662899
516909bc 490.000 Kč 23.11.2022 14:24:47.388451
71dc8509 485.000 Kč 23.11.2022 14:20:30.245478
516909bc 480.000 Kč 23.11.2022 14:20:21.307508
71dc8509 475.000 Kč 23.11.2022 14:17:49.004116
516909bc 470.000 Kč 23.11.2022 14:17:38.879320
71dc8509 465.000 Kč 23.11.2022 14:13:49.417108
516909bc 460.000 Kč 23.11.2022 14:13:39.239811
71dc8509 455.000 Kč 23.11.2022 14:10:22.896990
88c52417 450.000 Kč 23.11.2022 14:10:10.235796
71dc8509 445.000 Kč 23.11.2022 14:09:55.588570
88c52417 440.000 Kč 23.11.2022 14:09:30.915465
71dc8509 435.000 Kč 23.11.2022 14:09:15.788451
88c52417 430.000 Kč 23.11.2022 14:09:09.505311
71dc8509 425.000 Kč 23.11.2022 14:06:57.142446
516909bc 420.000 Kč 23.11.2022 14:06:44.816562
71dc8509 415.000 Kč 23.11.2022 14:06:03.975153
88c52417 410.000 Kč 23.11.2022 14:05:49.139896
71dc8509 405.000 Kč 23.11.2022 14:05:35.400704
516909bc 400.000 Kč 23.11.2022 14:05:21.868425
71dc8509 388.333 Kč 23.11.2022 14:04:37.494335
516909bc 383.333 Kč 23.11.2022 14:04:27.895175
71dc8509 378.333 Kč 23.11.2022 14:04:10.949943
516909bc 373.333 Kč 23.11.2022 14:04:03.204365
71dc8509 368.333 Kč 23.11.2022 14:03:32.559519
516909bc 363.333 Kč 23.11.2022 14:03:22.600065
71dc8509 353.333 Kč 23.11.2022 14:02:50.729668
516909bc 348.333 Kč 23.11.2022 14:02:38.434924
71dc8509 343.333 Kč 23.11.2022 14:02:14.949712
516909bc 338.333 Kč 23.11.2022 14:01:33.248616
71dc8509 333.333 Kč 23.11.2022 14:00:54.829090
516909bc 328.333 Kč 23.11.2022 14:00:38.605759
71dc8509 323.333 Kč 23.11.2022 14:00:14.252886
516909bc 318.333 Kč 23.11.2022 13:59:55.757016
71dc8509 308.333 Kč 23.11.2022 13:59:34.744523
516909bc 303.333 Kč 23.11.2022 13:59:23.845024
71dc8509 298.333 Kč 23.11.2022 13:57:35.562613
516909bc 293.333 Kč 23.11.2022 13:55:24.612109

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX22428/15
Začátek dražby23.11.2022 13:00
Konec dražby23.11.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání293.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)440.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102242815
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražen  je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovité věci - pozemku p.č. 3749/7 - ostatní plocha, LV č. 153, v k.ú. Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, okres Litoměřice. A dále pozemek p.č. 3749/3 - orná půda, LV č. 71, v k.ú. Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, okres Litoměřice. Při místním šetření bylo pracovníkem Znalecké kanceláře zjištěno, že se na pozemku p.č. 3749/3 nachází objekt, který z pohledu ocenění splňuje charakter objektu určeného pro rodinnou rekreaci a není předmětem evidence katastru nemovitostí. Dle Sdělení Městského úřadu Roudnice nad Labem (č.j. MURCE/26802/2022) ze dne 27.6.2022, nebyly v archivu stavebního úřadu nalezeny žádné doklady týkající se povolení, kolaudace či jiné doklady k předmětné stavbě. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí ani zákres katastrální mapy neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provede dle zjištěného stavu. Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku.

203EX22428/15 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Roudnice nad Labem, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.