ZEPTER - V-130 MAXI VACSY - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1736/04-254
Nejnižší podání 4.150 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 52

Nejvyšší podání

48a92c11
6.750 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
48a92c11 6.750 Kč 24.11.2022 10:51:42.444821
fbd17927 6.700 Kč 24.11.2022 10:51:33.784935
48a92c11 6.650 Kč 24.11.2022 10:51:25.562203
fbd17927 6.600 Kč 24.11.2022 10:51:16.978822
48a92c11 6.550 Kč 24.11.2022 10:51:11.442139
fbd17927 6.500 Kč 24.11.2022 10:49:50.058597
48a92c11 6.450 Kč 24.11.2022 10:49:43.669018
fbd17927 6.400 Kč 24.11.2022 10:48:23.019182
48a92c11 6.350 Kč 24.11.2022 10:48:16.220817
fbd17927 6.300 Kč 24.11.2022 10:46:33.839733
48a92c11 6.250 Kč 24.11.2022 10:46:29.160322
fbd17927 6.200 Kč 24.11.2022 10:46:01.849239
48a92c11 6.150 Kč 24.11.2022 10:45:56.957312
fbd17927 6.100 Kč 24.11.2022 10:45:31.281721
48a92c11 6.050 Kč 24.11.2022 10:45:18.265278
fbd17927 6.000 Kč 24.11.2022 10:45:05.901768
48a92c11 5.950 Kč 24.11.2022 10:45:00.688880
fbd17927 5.900 Kč 24.11.2022 10:44:40.633022
48a92c11 5.850 Kč 24.11.2022 10:44:33.294694
fbd17927 5.800 Kč 24.11.2022 10:44:01.478692
48a92c11 5.750 Kč 24.11.2022 10:43:55.884921
fbd17927 5.700 Kč 24.11.2022 10:43:16.842157
48a92c11 5.650 Kč 24.11.2022 10:43:11.524170
fbd17927 5.600 Kč 24.11.2022 10:42:54.444308
48a92c11 5.550 Kč 24.11.2022 10:42:48.724358
fbd17927 5.500 Kč 24.11.2022 10:42:16.669345
48a92c11 5.450 Kč 24.11.2022 10:42:06.445209
fbd17927 5.400 Kč 24.11.2022 10:41:34.820730
48a92c11 5.350 Kč 24.11.2022 10:41:25.761742
fbd17927 5.300 Kč 24.11.2022 10:40:22.085997
48a92c11 5.250 Kč 24.11.2022 10:40:15.921997
fbd17927 5.200 Kč 24.11.2022 10:37:50.839776
48a92c11 5.150 Kč 24.11.2022 10:37:43.989055
fbd17927 5.100 Kč 24.11.2022 10:37:23.669258
48a92c11 5.050 Kč 24.11.2022 10:37:10.800662
fbd17927 5.000 Kč 24.11.2022 10:36:05.773193
48a92c11 4.900 Kč 24.11.2022 10:35:52.580973
fbd17927 4.850 Kč 24.11.2022 10:35:23.160873
48a92c11 4.800 Kč 24.11.2022 10:35:17.801970
fbd17927 4.750 Kč 24.11.2022 10:34:04.218130
48a92c11 4.700 Kč 24.11.2022 10:33:54.974944
fbd17927 4.650 Kč 24.11.2022 10:33:12.702587
48a92c11 4.600 Kč 24.11.2022 10:33:06.864940
fbd17927 4.550 Kč 24.11.2022 10:32:13.908113
48a92c11 4.500 Kč 24.11.2022 10:32:08.784603
fbd17927 4.450 Kč 24.11.2022 10:31:18.277692
48a92c11 4.400 Kč 24.11.2022 10:31:09.444131
fbd17927 4.350 Kč 24.11.2022 10:29:55.139349
48a92c11 4.300 Kč 24.11.2022 10:29:45.858866
fbd17927 4.250 Kč 24.11.2022 10:27:53.270482
48a92c11 4.200 Kč 24.11.2022 10:26:22.670151
fbd17927 4.150 Kč 24.11.2022 10:15:11.612463

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1736/04-254
Začátek dražby24.11.2022 10:00
Konec dražby24.11.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání4.150 Kč
Výsledná cena (odhadní)12.450 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0401736254, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 1.12.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 3.11.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.