Byt 2+1 v obci Sušice, okr. Klatovy

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX18396/21-175
Nejnižší podání 1.329.205 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

277207ea
1.329.205 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
277207ea 1.329.205 Kč 30.11.2022 13:09:44.580716

KrajPlzeňský kraj
OkresKlatovy
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX18396/21-175
Začátek dražby30.11.2022 13:00
Konec dražby30.11.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.329.205 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.658.410 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota270.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101839621
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je jednotka č. 41/4, v budově č.p. 41, příslušející k části obce Sušice I, na pozemku p.č. St. 109/2, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům p.č. St. 109/2, p.č. St. 3854, p.č. 35 a p.č. 2820 v rozsahu 384/2408, vše zapsané na listu vlastnictví č. 6617 a listu vlastnictví č. 321, vše v k.ú. Sušice nad Otavou, obec Sušice, okres Klatovy, která se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného pravděpodobně zděného (nebylo možné ověřit), nepodsklepeného, netypového objektu bydlení celkem se dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici náměstí Svobody, v druhé řadě za uliční zástavbou. Objekt bydlení je pravděpodobně napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Ve městě Sušice se nacházejí kompletní inženýrské sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2256/1, který je ve vlastnictví města Sušice a dále přes pozemky p.č. St. 109/1 a p.č. 2821, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup po právní stránce zajištěn věcným břemenem služebnosti stezky). Parkování je možné na veřejné komunikaci a na veřejném parkovišti v lokalitě uliční zástavby. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 60-ti lety. Dle dostupných podkladových materiálů a provedeného místního šetření objekt v posledních letech prošel kompletní rekonstrukcí, která zahrnovala i přestavbu původních půdních prostor na obytné podkroví. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní ústřední. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako velmi dobrá. S vlastnictvím jednotky je spojeno právo spoluužívání předsíně u schodiště v 2.NP spolu s vlastníkem jednotky 41/3.

203EX18396/21 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno: - umístění kanalizační a vodovodní přípojky včetně šachty s právem vstupu za účelem oprav a údržby v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 3217-4919/2014, - umístění elektrické přípojky-kabelu NN včetně skříňky s právem vstupu za účelem oprav a údržby v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 3207-4919/2014, které bylo zřízeno ve prospěch parcely St. 109/2 a p.č. 35, kód k.ú. 759601 Sušice nad Otavou k parcelám St. 109/1 a p.č. 2821, kód k.ú. 759601 Sušice nad Otavou. Věcné břemeno služebnost stezky (s možností dopravovat na oprávněné pozemky břemena) v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 3295-193/2015, které bylo zřízeno ve prospěch parcely St. 109/2 a p.č. 35, kód k.ú. 759601 Sušice nad Otavou k parcelám St. 109/1 a p.č. 2821, kód k.ú. 759601 Sušice nad Otavou. Věcné břemeno užívání celého pozemku za účelem nouzového úniku a dočasného shromažďování osob, které bylo zřízeno ve prospěch parcely St. 127 a St. 129, kód k.ú. 759601 Sušice nad Otavou k parcele p.č. 35, kód k.ú. 759601 Sušice nad Otavou. Nájemní právo ve prospěch pana Pavla Sedláčka, nar. 14.11.2000, trvale bytem Náměstí Svobody 41, 342 01 Sušice dle smlouvy o nájmu bytu ze dne 31.7.2018.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

náměstí Svobody 41, Adresa, Sušice I, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.