Automobil ŠKODA OCTAVIA 1Z - Velký TP a techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 8068/15-153
Nejnižší podání 30.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 22
Počet podání 17

Nejvyšší podání

b2d2013e
37.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b2d2013e 37.500 Kč 6.12.2022 11:23:10.022886
815f91b9 37.000 Kč 6.12.2022 11:18:42.432119
b2d2013e 36.500 Kč 6.12.2022 11:18:00.335024
815f91b9 36.000 Kč 6.12.2022 11:13:29.130884
b2d2013e 35.200 Kč 6.12.2022 11:13:03.865758
815f91b9 35.000 Kč 6.12.2022 11:08:23.933156
b2d2013e 34.200 Kč 6.12.2022 11:07:50.289739
815f91b9 34.000 Kč 6.12.2022 11:03:13.950971
b2d2013e 33.200 Kč 6.12.2022 11:02:09.708738
815f91b9 33.000 Kč 6.12.2022 10:57:34.442205
6be37e10 32.200 Kč 6.12.2022 10:57:03.581040
815f91b9 32.000 Kč 6.12.2022 10:56:32.243666
6be37e10 31.200 Kč 6.12.2022 10:55:23.014999
815f91b9 31.000 Kč 6.12.2022 10:54:59.795139
6be37e10 30.400 Kč 6.12.2022 10:53:06.873787
5ef0b222 30.200 Kč 6.12.2022 10:52:22.737508
6be37e10 30.000 Kč 6.12.2022 10:35:30.037309

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 8068/15-153
Začátek dražby06.12.2022 10:30
Konec dražby06.12.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání30.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)90.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

 

Doplňující informace o vozidle:

- vozidlo je pojízdné

- olej není v limitu, zřejmě z důvodu ulomeného trychtýře měrky oleje


Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1508068153, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 15.12.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 1.12.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.