Byt 1+1 v obci Chlum u Třeboně, okr. Jindřichův Hradec

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX29082/20
Nejnižší podání 543.333 Kč
Minimální příhoz 9.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 27

Nejvyšší podání

22b6f648
777.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
22b6f648 777.333 Kč 7.12.2022 14:43:42.346447
b7e1db51 768.333 Kč 7.12.2022 14:42:45.504619
22b6f648 759.333 Kč 7.12.2022 14:38:29.449632
b7e1db51 750.333 Kč 7.12.2022 14:38:10.907643
22b6f648 741.333 Kč 7.12.2022 14:33:30.497556
b7e1db51 732.333 Kč 7.12.2022 14:32:44.834368
22b6f648 723.333 Kč 7.12.2022 14:32:32.812879
b7e1db51 714.333 Kč 7.12.2022 14:31:34.480470
22b6f648 705.333 Kč 7.12.2022 14:30:31.723604
b7e1db51 696.333 Kč 7.12.2022 14:29:33.821799
22b6f648 687.333 Kč 7.12.2022 14:25:00.389937
b7e1db51 678.333 Kč 7.12.2022 14:24:30.932735
22b6f648 669.333 Kč 7.12.2022 14:20:03.479536
b7e1db51 660.333 Kč 7.12.2022 14:19:01.552863
22b6f648 651.333 Kč 7.12.2022 14:14:41.478607
b7e1db51 642.333 Kč 7.12.2022 14:13:43.861550
22b6f648 633.333 Kč 7.12.2022 14:09:05.683232
b7e1db51 624.333 Kč 7.12.2022 14:08:19.652039
22b6f648 615.333 Kč 7.12.2022 14:03:55.648490
b7e1db51 606.333 Kč 7.12.2022 14:03:27.473902
22b6f648 597.333 Kč 7.12.2022 14:00:06.289839
b7e1db51 588.333 Kč 7.12.2022 13:59:09.055228
22b6f648 579.333 Kč 7.12.2022 13:52:45.344991
b7e1db51 570.333 Kč 7.12.2022 13:51:24.756118
22b6f648 561.333 Kč 7.12.2022 13:42:33.184822
b7e1db51 552.333 Kč 7.12.2022 13:26:02.342894
22b6f648 543.333 Kč 7.12.2022 13:02:25.514829

KrajJihočeský kraj
OkresJindřichův Hradec
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX29082/20
Začátek dražby07.12.2022 13:00
Konec dražby07.12.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání543.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)815.000 Kč
Minimální výše příhozu9.000 Kč
Dražební jistota140.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102908220
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je jednotka č. 278/2 v budově č.p. 278, příslušející k části obce Chlum u Třeboně, na pozemku p.č. St. 396, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 4786/28504, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1607 a listu vlastnictví č. 1627, vše v k.ú. Chlum u Třeboně, obec Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné, okrajové části městyse Chlum u Třeboně. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. V městyse Chlum u Třeboně se nacházejí kompletní inženýrské sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 1831/2 a p.č. 1615/20, které jsou ve vlastnictví Městyse Chlum u Třeboně. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 50-ti lety. V roce 2010 byla provedena výměna původních oken za nová včetně parapetů. Bytová jednotka je dle dostupných podkladových materiálů dispozičně řešena jako 1+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako lokální kamny na tuhá paliva. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je na základě informací získaných při místním šetření ke dni ocenění uvažována jako podprůměrná.

203EX29082/20 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Chlum u Třeboně 278, Adresa, Chlum u Třeboně, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.