Garáž - Havířov-Šumbark

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 225 EX 2311/21
Nejnižší podání 88.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 21

Nejvyšší podání

9f50527b
200.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9f50527b 200.000 Kč 15.11.2022 11:23:58.708730
f7a5ba1e 183.000 Kč 15.11.2022 11:23:26.572063
9f50527b 178.000 Kč 15.11.2022 11:19:00.309758
f7a5ba1e 173.000 Kč 15.11.2022 11:15:30.232473
9f50527b 168.000 Kč 15.11.2022 11:10:53.517025
f7a5ba1e 163.000 Kč 15.11.2022 11:10:05.901859
9f50527b 158.000 Kč 15.11.2022 11:09:03.337162
f7a5ba1e 153.000 Kč 15.11.2022 11:08:51.621264
9f50527b 148.000 Kč 15.11.2022 11:08:35.687032
f7a5ba1e 143.000 Kč 15.11.2022 11:08:26.261487
9f50527b 138.000 Kč 15.11.2022 11:03:40.246642
179dc420 133.000 Kč 15.11.2022 11:03:31.938330
9f50527b 128.000 Kč 15.11.2022 11:02:23.234728
179dc420 123.000 Kč 15.11.2022 11:02:12.915957
9f50527b 118.000 Kč 15.11.2022 10:59:42.709661
179dc420 113.000 Kč 15.11.2022 10:57:55.616434
8b6b1919 108.000 Kč 15.11.2022 10:54:10.998312
179dc420 103.000 Kč 15.11.2022 10:40:34.243858
f7a5ba1e 98.000 Kč 15.11.2022 10:36:19.428548
179dc420 93.000 Kč 15.11.2022 10:08:28.690954
9f50527b 88.000 Kč 15.11.2022 10:03:36.222147

KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby225 EX 2311/21
Začátek dražby15.11.2022 10:00
Konec dražby15.11.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Pavla Nevěřilová, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

Jana Pěkná
telefon: 583 301 462,
pekna@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání88.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)132.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0231121
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

nemovité věcí povinného:zapsané na listu vlastnictví č. 523 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě - Katastrálního pracoviště Ostrava, pro obec Havířov, kat. území Šumbark.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Šumbark, Část obce, Havířov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.