Dražba pozemku v obci Loučná pod Klínovcem okres Chomutov

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 DD 00003/22-004
Nejnižší podání 437.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby074 DD 00003/22-004
Začátek dražby07.12.2022 13:00
Konec dražby07.12.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Bc. Veronika Stuchlová
telefon: +420 355 318 111,
veronika.stuchlova@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání437.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)437.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol202299993
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu svažitého pozemku, který navazuje na zastavěnou plochu a nádvoří parc. č. st. 46.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky po dohodě s navrhovatelem.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°25'0.57"N 12°59'46.68"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.