Dražba družstevního podílu v bytovém družstvu Hlubina Ostrava s možností užívání bytu 3+1 obec Ostrava k.ú. Hrabůvka

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 180 EX 3890/14-164
Nejnižší podání 1.402.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 23

Nejvyšší podání

19fc61e7
1.501.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
19fc61e7 1.501.000 Kč 24.11.2022 12:17:53.690753
5c2f1f72 1.500.000 Kč 24.11.2022 12:17:36.499727
19fc61e7 1.491.000 Kč 24.11.2022 12:17:27.587315
5c2f1f72 1.490.000 Kč 24.11.2022 12:16:35.400141
19fc61e7 1.481.000 Kč 24.11.2022 12:16:25.085677
5c2f1f72 1.480.000 Kč 24.11.2022 12:16:20.034460
19fc61e7 1.471.000 Kč 24.11.2022 12:16:09.579702
5c2f1f72 1.470.000 Kč 24.11.2022 12:16:02.058181
19fc61e7 1.461.000 Kč 24.11.2022 12:15:49.331972
5c2f1f72 1.460.000 Kč 24.11.2022 12:13:26.200287
19fc61e7 1.451.000 Kč 24.11.2022 12:13:13.228898
5c2f1f72 1.450.000 Kč 24.11.2022 12:08:43.829700
19fc61e7 1.441.000 Kč 24.11.2022 12:07:48.117543
5c2f1f72 1.440.000 Kč 24.11.2022 12:06:22.843680
19fc61e7 1.431.000 Kč 24.11.2022 12:06:13.533069
5c2f1f72 1.430.000 Kč 24.11.2022 12:05:03.739255
19fc61e7 1.421.000 Kč 24.11.2022 12:04:54.687510
5c2f1f72 1.420.000 Kč 24.11.2022 12:04:30.550211
19fc61e7 1.411.000 Kč 24.11.2022 12:04:21.005777
5c2f1f72 1.410.000 Kč 24.11.2022 12:03:56.092094
19fc61e7 1.404.000 Kč 24.11.2022 12:01:28.075233
5c2f1f72 1.403.000 Kč 24.11.2022 11:57:28.791380
19fc61e7 1.402.000 Kč 24.11.2022 11:55:15.680583

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby180 EX 3890/14-164
Začátek dražby24.11.2022 11:00
Konec dražby24.11.2022 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 6, Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33A, 160 00 Praha 6

Kontaktní osoba

Petr Šimeček
mobil: 606 710 393
petr.simecek@exekutorsky-urad.cz


Nejnižší podání1.402.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.103.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4602590237/0100
Variabilní symbol38901466
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu členských práv a povinností povinného v družstvu: Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava, se sídlem Rudná 1131/70, Ostrava, 70030, se kterými je spojeno právo užívání k družstevnímu bytu č. 21 na ulici Františka Hajdy 1239/28 Ostrava-Hrabůvka, v bytovém domě č.p. 1239, 1240, 1241 na pozemku parc.č. St. 1317, St. 1318, St. 1443, v katastrálním území Hrabůvka, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Bytový dům č.p. 1239 - se nachází v zastavěné části města Ostrava, část Hrabůvka, na Františka Fajdy. Jedná se o panelový bytový dum s 12-ti NP, střecha je plochá. Dům je v dobrém technickém stavu po revitalizaci - výměna oken za plastová, nové stupačky, vstupy, střecha, střešní krytina a klempířské prvky, vnější zateplení. V bytovém domě je výtah. Bytová jednotka č. 1239/21 - o velikosti 3+1 je umístěná v 7.NP objektu s celkovou podlahovou plochou 72,30m2 + sklepní kóje 2,10m2. Dle získaných informací (vstup nebyl umožněn) je bytová jednotka kompletně v původním technickém stavu. Nověji jsou pouze vyměněna okna v rámci revitalizace bytového domu. Omítky jsou hladké, okna plastová, dveře dřevěné do kovové zárubně, původní vybavení koupelny a WC, WC je splachovací, podlahy koberce nebo PVC, vytápění a ohřev TÚV je centrální dálkový, v kuchyni je kuchyňská linka a plynový sporák, bytové jádro je umakartové, vnitřní instalace původní.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°46'50.42"N 18°15'38.92"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.