Svářečka OMI 385

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 15/22-48
Nejnižší podání 5.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 17
Počet podání 35

Nejvyšší podání

7dc52dad
11.300 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7dc52dad 11.300 Kč 24.11.2022 11:44:41.441156
2f41f566 11.250 Kč 24.11.2022 11:41:45.502995
7dc52dad 11.200 Kč 24.11.2022 11:39:35.040800
2f41f566 11.150 Kč 24.11.2022 11:39:18.234160
7dc52dad 11.100 Kč 24.11.2022 11:38:58.437685
2f41f566 11.050 Kč 24.11.2022 11:38:16.930688
3737cdcc 11.000 Kč 24.11.2022 11:36:15.380500
2f41f566 10.700 Kč 24.11.2022 11:35:58.931749
7dc52dad 10.650 Kč 24.11.2022 11:35:09.060356
2f41f566 10.600 Kč 24.11.2022 11:34:55.673918
7dc52dad 10.250 Kč 24.11.2022 11:34:39.712508
4a5fac17 10.200 Kč 24.11.2022 11:34:30.223835
7dc52dad 10.100 Kč 24.11.2022 11:34:21.686449
3737cdcc 10.050 Kč 24.11.2022 11:34:13.960720
7dc52dad 9.550 Kč 24.11.2022 11:34:04.900983
4a5fac17 9.500 Kč 24.11.2022 11:33:59.047934
7dc52dad 9.150 Kč 24.11.2022 11:33:50.080935
2f41f566 9.100 Kč 24.11.2022 11:33:34.312763
7dc52dad 9.050 Kč 24.11.2022 11:32:59.160768
4a5fac17 9.000 Kč 24.11.2022 11:32:47.453442
2f41f566 8.550 Kč 24.11.2022 11:31:39.962827
3737cdcc 8.500 Kč 24.11.2022 11:30:46.820875
4a5fac17 8.000 Kč 24.11.2022 11:30:02.541772
2f41f566 7.850 Kč 24.11.2022 11:28:32.713371
3737cdcc 7.800 Kč 24.11.2022 11:28:09.609258
2f41f566 7.300 Kč 24.11.2022 11:27:52.504114
4a5fac17 7.250 Kč 24.11.2022 11:27:38.987221
2f41f566 7.100 Kč 24.11.2022 11:27:31.393764
3737cdcc 7.050 Kč 24.11.2022 11:27:16.769339
2f41f566 6.050 Kč 24.11.2022 11:19:24.672240
1e65e835 6.000 Kč 24.11.2022 11:14:25.801048
4e93745a 5.150 Kč 24.11.2022 11:14:06.565791
1e65e835 5.100 Kč 24.11.2022 11:12:57.023543
4e93745a 5.050 Kč 24.11.2022 11:12:44.933096
1e65e835 5.000 Kč 24.11.2022 11:02:45.055801

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 15/22-48
Začátek dražby24.11.2022 11:00
Konec dražby24.11.2022 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání5.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1522048, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 1.12.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 3.11.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.