Automobil KIA CEE´D - techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 7834/21-20
Nejnižší podání 60.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 70
Počet podání 64

Nejvyšší podání

608d73e0
159.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
608d73e0 159.600 Kč 8.12.2022 11:11:13.564093
7dfb5fa2 159.100 Kč 8.12.2022 11:09:29.506093
608d73e0 158.600 Kč 8.12.2022 11:05:53.794922
cd7d0600 158.100 Kč 8.12.2022 11:04:17.619651
3a9f5137 157.600 Kč 8.12.2022 11:03:27.187607
608d73e0 157.100 Kč 8.12.2022 11:00:30.408333
cd7d0600 156.600 Kč 8.12.2022 11:00:13.327886
608d73e0 156.100 Kč 8.12.2022 11:00:04.408331
7dfb5fa2 155.600 Kč 8.12.2022 10:59:46.091612
3a9f5137 155.100 Kč 8.12.2022 10:58:14.556749
608d73e0 154.600 Kč 8.12.2022 10:57:11.957579
7dfb5fa2 154.100 Kč 8.12.2022 10:56:47.389489
28697893 153.600 Kč 8.12.2022 10:52:14.005315
54a7bffe 153.100 Kč 8.12.2022 10:50:15.177608
608d73e0 152.600 Kč 8.12.2022 10:49:43.991140
28697893 152.100 Kč 8.12.2022 10:46:19.615047
2dc8bf42 151.600 Kč 8.12.2022 10:44:59.376818
54a7bffe 151.100 Kč 8.12.2022 10:44:46.345834
2dc8bf42 150.600 Kč 8.12.2022 10:44:30.529952
28697893 150.100 Kč 8.12.2022 10:43:46.484747
2dc8bf42 145.000 Kč 8.12.2022 10:42:26.275251
28697893 144.500 Kč 8.12.2022 10:42:05.328803
2dc8bf42 139.500 Kč 8.12.2022 10:41:53.836086
cd7d0600 139.000 Kč 8.12.2022 10:41:43.579196
2dc8bf42 138.500 Kč 8.12.2022 10:40:42.537474
54a7bffe 138.000 Kč 8.12.2022 10:40:22.347524
cd7d0600 137.500 Kč 8.12.2022 10:40:14.156095
28697893 137.000 Kč 8.12.2022 10:40:03.662784
cd7d0600 132.000 Kč 8.12.2022 10:39:51.288559
28697893 131.500 Kč 8.12.2022 10:39:45.765649
2dc8bf42 121.500 Kč 8.12.2022 10:39:20.029498
cd7d0600 121.000 Kč 8.12.2022 10:39:03.094635
2dc8bf42 120.500 Kč 8.12.2022 10:37:40.441488
54a7bffe 115.500 Kč 8.12.2022 10:37:36.776735
cd7d0600 115.000 Kč 8.12.2022 10:37:29.400283
2dc8bf42 114.500 Kč 8.12.2022 10:37:20.601881
cd7d0600 114.000 Kč 8.12.2022 10:37:08.093699
2dc8bf42 113.500 Kč 8.12.2022 10:37:00.367638
cd7d0600 112.500 Kč 8.12.2022 10:36:38.537865
2dc8bf42 112.000 Kč 8.12.2022 10:36:31.248663
cd7d0600 111.500 Kč 8.12.2022 10:36:09.584210
608d73e0 111.000 Kč 8.12.2022 10:36:02.340358
cd7d0600 110.500 Kč 8.12.2022 10:35:30.378756
c72cf597 110.000 Kč 8.12.2022 10:35:22.913266
cd7d0600 101.500 Kč 8.12.2022 10:35:01.150549
2dc8bf42 101.000 Kč 8.12.2022 10:34:54.349113
cd7d0600 100.500 Kč 8.12.2022 10:34:46.876572
c72cf597 100.000 Kč 8.12.2022 10:34:38.684715
cd7d0600 91.000 Kč 8.12.2022 10:34:31.283915
2dc8bf42 90.500 Kč 8.12.2022 10:34:26.186791
c72cf597 90.000 Kč 8.12.2022 10:34:22.070900
54a7bffe 82.000 Kč 8.12.2022 10:34:15.767155
cd7d0600 81.500 Kč 8.12.2022 10:34:10.295623
8738f14a 81.000 Kč 8.12.2022 10:34:02.018572
cd7d0600 80.500 Kč 8.12.2022 10:33:52.281770
c72cf597 80.000 Kč 8.12.2022 10:33:44.008643
cd7d0600 72.500 Kč 8.12.2022 10:33:23.880267
2dc8bf42 72.000 Kč 8.12.2022 10:33:16.492449
cd7d0600 71.500 Kč 8.12.2022 10:33:00.413084
54a7bffe 71.000 Kč 8.12.2022 10:32:52.921209
cd7d0600 70.500 Kč 8.12.2022 10:32:35.898998
c72cf597 70.000 Kč 8.12.2022 10:32:12.032223
cd7d0600 60.500 Kč 8.12.2022 10:30:50.255514
7a984f48 60.000 Kč 8.12.2022 10:30:23.886214

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 7834/21-20
Začátek dražby08.12.2022 10:30
Konec dražby08.12.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání60.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)180.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2107834020, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 15.12.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 1.12.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Statutární město Brno, Městská část Brno-střed, Odbor právní a organizační, Dominikánská 2, 601 69 Brno, přihlásil dne 7.12.2022 pohledávku ve výši 152.432,70 Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.