Automobil KIA CEE´D - techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 7834/21-21
Nejnižší podání 50.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 64
Počet podání 47

Nejvyšší podání

63f00d5c
172.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
63f00d5c 172.000 Kč 8.12.2022 11:14:52.159281
70e1360f 171.500 Kč 8.12.2022 11:11:36.196732
63f00d5c 171.000 Kč 8.12.2022 11:08:23.955665
b90772b9 170.000 Kč 8.12.2022 11:07:54.206958
63f00d5c 167.000 Kč 8.12.2022 11:07:42.470002
b90772b9 166.000 Kč 8.12.2022 11:07:08.869657
63f00d5c 165.000 Kč 8.12.2022 11:06:51.011934
b90772b9 164.000 Kč 8.12.2022 11:06:37.069313
70e1360f 163.000 Kč 8.12.2022 11:06:19.879933
63f00d5c 162.500 Kč 8.12.2022 11:06:08.588445
b90772b9 162.000 Kč 8.12.2022 11:05:23.373947
63f00d5c 161.500 Kč 8.12.2022 11:05:03.124206
b90772b9 161.000 Kč 8.12.2022 11:03:10.804479
63f00d5c 160.500 Kč 8.12.2022 11:01:41.285956
b90772b9 160.000 Kč 8.12.2022 11:01:05.097558
70e1360f 156.500 Kč 8.12.2022 11:00:43.927565
b90772b9 156.000 Kč 8.12.2022 11:00:17.449505
7723595d 154.500 Kč 8.12.2022 10:57:47.016856
70e1360f 154.000 Kč 8.12.2022 10:57:28.882136
b90772b9 153.500 Kč 8.12.2022 10:52:56.171151
de10fa65 152.000 Kč 8.12.2022 10:52:40.276078
63f00d5c 147.000 Kč 8.12.2022 10:51:44.946015
70e1360f 146.500 Kč 8.12.2022 10:50:01.121093
de10fa65 146.000 Kč 8.12.2022 10:47:57.726840
63f00d5c 123.000 Kč 8.12.2022 10:47:03.143377
de10fa65 122.500 Kč 8.12.2022 10:44:34.633021
63f00d5c 102.500 Kč 8.12.2022 10:44:00.882847
b1649c46 102.000 Kč 8.12.2022 10:43:37.382939
de10fa65 101.500 Kč 8.12.2022 10:42:39.519792
00bc67ec 81.500 Kč 8.12.2022 10:42:04.388626
b90772b9 81.000 Kč 8.12.2022 10:40:43.336621
ba04ae88 79.000 Kč 8.12.2022 10:40:13.285292
63f00d5c 71.000 Kč 8.12.2022 10:39:16.082696
667eaf45 70.500 Kč 8.12.2022 10:39:12.010651
00bc67ec 70.000 Kč 8.12.2022 10:38:33.640150
de10fa65 69.500 Kč 8.12.2022 10:38:13.888904
0166726e 59.500 Kč 8.12.2022 10:37:56.613271
ba04ae88 54.500 Kč 8.12.2022 10:37:43.576472
63f00d5c 54.000 Kč 8.12.2022 10:37:32.372432
0166726e 53.500 Kč 8.12.2022 10:37:17.551005
70e1360f 53.000 Kč 8.12.2022 10:36:42.219818
63f00d5c 52.500 Kč 8.12.2022 10:35:48.333935
9856e5dc 52.000 Kč 8.12.2022 10:35:22.375599
00bc67ec 51.500 Kč 8.12.2022 10:34:27.078258
63f00d5c 51.000 Kč 8.12.2022 10:33:36.837258
b90772b9 50.500 Kč 8.12.2022 10:33:06.603634
63f00d5c 50.000 Kč 8.12.2022 10:30:12.645924

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 7834/21-21
Začátek dražby08.12.2022 10:30
Konec dražby08.12.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání50.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)150.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2107834021, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 15.12.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 1.12.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Statutární město Brno, Městská část Brno-střed, Odbor právní a organizační, Dominikánská 2, 601 69 Brno, přihlásil dne 7.12.2022 pohledávku ve výši 152.432,70 Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.