Pozemky v k.ú. Vápenná, okr. Jeseník

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX14913/09
Nejnižší podání 186.667 Kč
Minimální příhoz 6.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 4

Nejvyšší podání

442104ab
206.002 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
442104ab 206.002 Kč 18.1.2023 14:00:03.458954
1178d00e 200.002 Kč 18.1.2023 13:59:07.990416
442104ab 192.667 Kč 18.1.2023 13:03:06.002916
1178d00e 186.667 Kč 18.1.2023 13:00:23.040815

KrajOlomoucký kraj
OkresJeseník
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX14913/09
Začátek dražby18.01.2023 13:00
Konec dražby18.01.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání186.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)280.000 Kč
Minimální výše příhozu6.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101491309
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženými nemovitostmi jsou pozemek p.č. St. 204 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 233 - zahrada a pozemku p.č. 237 - zahrada, vše v k.ú. Vápenná, obec Vápenná, okres Jeseník. Více informací o pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku.

203EX14913/09 www.eujicha.czTermín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Vápenná 442, Adresa, Vápenná, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.