Podíl 1/18 na bytu 2+1 v Kročehlevech

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 613/11-74
Nejnižší podání 50.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 32

Nejvyšší podání

fbdef6bf
135.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fbdef6bf 135.000 Kč 7.3.2023 13:33:58.427044
706ba899 [priorita 1] 130.000 Kč 7.3.2023 13:33:41.715702
fbdef6bf 130.000 Kč 7.3.2023 13:33:27.818315
706ba899 [priorita 1] 125.000 Kč 7.3.2023 13:30:19.431075
fbdef6bf 125.000 Kč 7.3.2023 13:25:26.749783
706ba899 [priorita 1] 120.000 Kč 7.3.2023 13:23:57.045230
fbdef6bf 120.000 Kč 7.3.2023 13:23:26.417571
706ba899 [priorita 1] 115.000 Kč 7.3.2023 13:23:19.249494
fbdef6bf 115.000 Kč 7.3.2023 13:22:17.011455
706ba899 [priorita 1] 110.000 Kč 7.3.2023 13:20:09.938168
fbdef6bf 110.000 Kč 7.3.2023 13:16:04.032972
706ba899 [priorita 1] 105.000 Kč 7.3.2023 13:14:06.015552
fbdef6bf 105.000 Kč 7.3.2023 13:13:01.675030
706ba899 [priorita 1] 100.000 Kč 7.3.2023 13:11:51.503053
fbdef6bf 100.000 Kč 7.3.2023 13:10:10.812774
706ba899 [priorita 1] 95.000 Kč 7.3.2023 13:08:53.840974
fbdef6bf 95.000 Kč 7.3.2023 13:06:22.784672
706ba899 [priorita 1] 90.000 Kč 7.3.2023 13:05:02.731719
fbdef6bf 90.000 Kč 7.3.2023 13:03:14.624852
706ba899 [priorita 1] 85.000 Kč 7.3.2023 13:02:40.745504
fbdef6bf 85.000 Kč 7.3.2023 13:01:45.907401
706ba899 [priorita 1] 80.000 Kč 7.3.2023 13:00:25.036349
fbdef6bf 80.000 Kč 7.3.2023 13:00:05.391966
706ba899 [priorita 1] 75.000 Kč 7.3.2023 12:59:09.073804
fbdef6bf 75.000 Kč 7.3.2023 12:54:44.549664
02fbbe01 70.000 Kč 7.3.2023 12:54:14.657370
fbdef6bf 65.000 Kč 7.3.2023 12:42:28.373669
02fbbe01 60.000 Kč 7.3.2023 12:37:45.826898
706ba899 [priorita 1] 55.000 Kč 7.3.2023 12:37:18.239959
02fbbe01 55.000 Kč 7.3.2023 12:36:26.906942
706ba899 [priorita 1] 50.000 Kč 7.3.2023 12:32:44.652011
fbdef6bf 50.000 Kč 7.3.2023 12:30:05.562862

KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 613/11-74
Začátek dražby07.03.2023 12:30
Konec dražby07.03.2023 13:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání50.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)75.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol61311
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Podíl 1/18 na bytové jednotce č. 1 v 1.NP bytového domu č.p. 1957 v Kročehlavech se všemi součástmi a příslušenstvím (sklep), spolu s podílem na společných částech domu a pozemku. Popis viz znalecký posudek.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby přihlásili pohledávku věřitelé:


1) Věřitel JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši 6 655,00 Kč. Věřitel žádá pohledávku uspokojit ve 4. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem 19.5.2019, tj. datum zahájení přerušené exekuce vedené pod sp. zn. 121 EX 2409/19 (opr. VZP) doručením návrhu, popř. v 8. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. h) o.s.ř., s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 18.11.2022.

2) Věřitel Mgr. Andrea Říhová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, se sídlem 28. října 1228, 273 09 Kladno – Švermov, přihlásil pohledávku ve výši 7 865,00 Kč. Věřitel žádá pohledávku uspokojit ve 4. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem 17.5.2011, tj. datum zahájení přerušené exekuce vedené dříve JUDr. Škofovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Kladno pod sp. zn. 088 EX 2551/11 (opr. VZP) doručením návrhu, popř. v 8. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. h) o.s.ř., s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 19.1.2023.


3) Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, se sídlem Na Perštýně359/6, 110 00 Praha 1, přihlásil pohledávky :

I. pohledávku ve výši 62 174,00 Kč, kterou žádá uspokojit ve 4. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem 17.5.2011, tj. datum zahájení přerušené exekuce vedené Mgr. Andreou Říhovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Kladno pod sp.zn. 223 EX 2551/11 (dříve JUDr. Škofovou, pod sp. zn. 088 EX 2551/11) doručením návrhu;

II. pohledávku ve výši 50 065,00 Kč, kterou žádá uspokojit ve 4. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem 19.5.2019, tj. datum zahájení přerušené exekuce vedené JUDr. Vendulou Flajšhansovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Plzeň-sever pod sp. zn. 121 EX 2409/19, doručením návrhu.

Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kročehlavy, Část obce, Kladno, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.