id. 1/2 bytu 1 + kk spolu s podílem na pozemcích na LV 1584 v Děčíně, okr. Děčín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 19667/17-MB4
Nejnižší podání 86.667 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 21
Počet podání 70

Nejvyšší podání

d503dd8d
432.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d503dd8d 432.000 Kč 19.1.2023 11:07:20.879632
8121a545 427.000 Kč 19.1.2023 11:06:53.543336
d503dd8d 422.000 Kč 19.1.2023 11:03:41.145325
8121a545 417.000 Kč 19.1.2023 11:01:36.058567
d503dd8d 412.000 Kč 19.1.2023 11:00:00.731326
8121a545 407.000 Kč 19.1.2023 10:59:42.114983
d503dd8d 402.000 Kč 19.1.2023 10:58:57.823747
8121a545 397.000 Kč 19.1.2023 10:57:14.953398
d503dd8d 392.000 Kč 19.1.2023 10:57:02.483511
8121a545 387.000 Kč 19.1.2023 10:56:02.356753
d503dd8d 382.000 Kč 19.1.2023 10:55:53.792627
8121a545 377.000 Kč 19.1.2023 10:55:42.756514
d503dd8d 372.000 Kč 19.1.2023 10:54:46.558613
8121a545 367.000 Kč 19.1.2023 10:54:31.268454
d503dd8d 362.000 Kč 19.1.2023 10:53:15.566151
a9ba5426 357.000 Kč 19.1.2023 10:52:45.050261
d503dd8d 352.000 Kč 19.1.2023 10:48:48.774300
8121a545 347.000 Kč 19.1.2023 10:48:09.447131
d503dd8d 342.000 Kč 19.1.2023 10:45:27.448414
8121a545 337.000 Kč 19.1.2023 10:43:41.212027
a9ba5426 332.000 Kč 19.1.2023 10:43:22.839175
8121a545 327.000 Kč 19.1.2023 10:39:16.284429
41be9041 322.000 Kč 19.1.2023 10:37:45.427571
a9ba5426 317.000 Kč 19.1.2023 10:37:04.665413
8121a545 312.000 Kč 19.1.2023 10:33:15.890984
a9ba5426 307.000 Kč 19.1.2023 10:29:04.692240
caab7d8b 302.000 Kč 19.1.2023 10:24:56.158828
8121a545 297.000 Kč 19.1.2023 10:23:21.486379
a9c6ce56 292.000 Kč 19.1.2023 10:23:08.783729
caab7d8b 287.000 Kč 19.1.2023 10:23:03.103347
2e36218f 282.000 Kč 19.1.2023 10:22:16.704662
8121a545 277.000 Kč 19.1.2023 10:20:59.825838
41be9041 272.000 Kč 19.1.2023 10:20:09.363566
8121a545 267.000 Kč 19.1.2023 10:20:00.069763
a9c6ce56 262.000 Kč 19.1.2023 10:17:59.475788
8121a545 257.000 Kč 19.1.2023 10:17:50.856863
a9c6ce56 252.000 Kč 19.1.2023 10:16:57.472014
2e36218f 247.000 Kč 19.1.2023 10:16:17.545750
a9c6ce56 242.000 Kč 19.1.2023 10:16:11.486406
2e36218f 237.000 Kč 19.1.2023 10:16:03.523234
a9c6ce56 232.000 Kč 19.1.2023 10:15:58.705875
8121a545 227.000 Kč 19.1.2023 10:15:49.129450
2e36218f 222.000 Kč 19.1.2023 10:15:08.483677
a9c6ce56 217.000 Kč 19.1.2023 10:14:43.299321
420f706b 212.000 Kč 19.1.2023 10:14:35.209209
a9c6ce56 207.000 Kč 19.1.2023 10:14:23.390373
420f706b 202.000 Kč 19.1.2023 10:14:09.260276
a9c6ce56 197.000 Kč 19.1.2023 10:13:46.550274
420f706b 192.000 Kč 19.1.2023 10:13:39.299244
a9c6ce56 187.000 Kč 19.1.2023 10:13:26.223106
420f706b 182.000 Kč 19.1.2023 10:13:15.885158
a9c6ce56 177.000 Kč 19.1.2023 10:13:02.950184
420f706b 172.000 Kč 19.1.2023 10:12:53.817777
a9c6ce56 167.000 Kč 19.1.2023 10:11:59.197888
dd977540 162.000 Kč 19.1.2023 10:11:50.415524
a9c6ce56 156.667 Kč 19.1.2023 10:08:16.546502
8121a545 151.667 Kč 19.1.2023 10:08:08.034845
a9c6ce56 146.667 Kč 19.1.2023 10:05:13.650465
8121a545 141.667 Kč 19.1.2023 10:05:05.016127
a9c6ce56 136.667 Kč 19.1.2023 10:04:43.598673
e0b481c9 131.667 Kč 19.1.2023 10:04:32.170724
a9c6ce56 126.667 Kč 19.1.2023 10:02:54.231307
2e36218f 121.667 Kč 19.1.2023 10:02:44.329795
a9c6ce56 116.667 Kč 19.1.2023 10:02:19.304839
8121a545 111.667 Kč 19.1.2023 10:02:08.028663
420f706b 106.667 Kč 19.1.2023 10:01:14.472210
e0b481c9 101.667 Kč 19.1.2023 10:01:03.025117
420f706b 96.667 Kč 19.1.2023 10:00:56.643523
8121a545 91.667 Kč 19.1.2023 10:00:35.252714
41be9041 86.667 Kč 19.1.2023 10:00:21.550238

KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 19667/17-MB4
Začátek dražby19.01.2023 10:00
Konec dražby19.01.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání86.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)130.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka303865204/0300
Variabilní symbol1966717
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky č. 319/4 v budově č.p. 318, 319, 320, příslušející k části obce Děčín III-Staré Město, na pozemku p.č. 626, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu v rozsahu 192/17771 a dále ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 96/17771 k pozemkům p.č. 626 - zastavěná plocha a nádvoří, a p.č. 629/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví č. 1623, č. 1584 a č. 609, vše v k.ú. Děčín-Staré Město, obec Děčín, okres Děčín, která se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Kladenská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 661 a přes pozemek p.č. 1121, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Děčín. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1979. V roce 2010 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem a byla provedena výměna původních oken za nová včetně parapetů.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Předmětem ocenění jsou dále pozemky p.č. 626 a p.č. 629/1 /spoluvlastnický podíl/, které tvoří s domem jednotný funkční celek. Na pozemku p.č. 629/1 jsou situovány venkovní úpravy (drátěné pletivo s kovovými sloupky, dřevěné latě s kovovými sloupky, kovová vrátka, zpevněná plocha betonová, venkovní schody betonové).


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Děčín, Statutární město, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.