Spoluvlastnický podíl 1/2 k pozemku ostatní plochy v obci Podbořany, okres Louny

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 898/22-178
Nejnižší podání 760.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

308539e8
760.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
308539e8 760.000 Kč 10.1.2023 10:57:41.423167

KrajÚstecký kraj
OkresLouny
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 898/22-178
Začátek dražby10.01.2023 10:00
Konec dražby10.01.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání760.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.140.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol89822
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/2 k pozemku ostatní plochy v obci Podbořany, okres Louny. Pozemek je rovinatý a je částečně oplocen pletivovým plotem. Na pozemku jsou umístěny náletové dřeviny. Celková výměra pozemku odpovídá 4 457,00 m2 a v druhu pozemku je evidován jako ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha. Dle územního plánu obce je nemovitá věc evidována v návrhu na plochu smíšenou obytnou – vesnická. Obec Podbořany se nachází v severozápadních Čechách, 14 kilometrů jihozápadně od Žatce. Kříží se zde tři silnice II. třídy a vede zde železniční trať Plzeň – Žatec, u které stojí stanice Podbořany. V obci jsou dvě mateřské školy, dvě základní školy a jedna základní umělecká škola. Střední školy jsou zastoupeny gymnáziem a střední odbornou školou. Obec se skládá ze 13 městských částí. Letov se nachází tři kilometry východně od Podbořan. V Letově vede autobusová linka s trasou Podbořany – Žatec. Předmětná nemovitá věc se nachází ve východní části Letova, na jejím okraji zastavěné části, u hlavní komunikace. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°14'0.82"N 13°26'51.33"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.