Podíl na pozemcích v k.ú. Tyra, okr. Frýdek-Místek

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX10400/22
Nejnižší podání 17.447 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

8a113fde
17.447 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8a113fde 17.447 Kč 25.1.2023 13:04:12.502252

KrajMoravskoslezský kraj
OkresFrýdek-Místek
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX10400/22
Začátek dražby25.01.2023 13:00
Konec dražby25.01.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání17.447 Kč
Výsledná cena (odhadní)26.170 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota13.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101040022
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k pozemku p.č. St. 351 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem. used (stavba stojí na pozemku p.č. St. 351)) a pozemku p.č. 898/5 - zahrada, vše v k.ú. Tyra, obec Třinec, okres Frýdek-Místek. Při místním šetření bylo pracovníkem Znalecké kanceláře zjištěno, že objekt bez čp/če - zem. used, na pozemku p.č. St. 351, již neexistuje (zachováno pouze torzo původního objektu). Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí ani zákres katastrální mapy neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Předmětem vyhodnocení vy obvyklé ceně tak jsou pozemky p.č. St. 351 a p.č. 898/5. Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku.

203EX10400/22 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy - zemního kabelového vedení NN v rozsahu dle listiny a dle geom. plánu č. 1202-428/2019, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 3.12.2021. Právní účinky vkladu práva ke dni 6.12.2021. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín a vázne na: - parcela: 898/5


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jablunkovská 160, Adresa, Třinec - Staré Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.