Rodinný dům s pozemkem o celkové výměře 469 m2 v obci Opařany, okres Tábor

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 095ED00005/22
Nejnižší podání 2.990.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby095ED00005/22
Začátek dražby25.01.2023 11:00
Konec dražby25.01.2023 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Jana Tvrdková
Hornokrčská 651/27, 140 00 Praha - Krč

Kontaktní osoba

Mgr. David Zvěřina
telefon: 244400604,
zverina@tvrdkova.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 16:00
Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00
Pátek09:00 - 12:00

Nejnižší podání2.990.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.650.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota290.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6059690111/6000
Variabilní symbolRČ nebo IČ
Specifický symbol52022
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci ve vlastnictví navrhovatele:

- pozemek parc. St. č. 182, o výměře 176 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Opařany čp. 176, způsob využití: rod. dům, stavba stojí na pozemku parc. St. č. 182,
- pozemek parc. č. 119/4, o výměře 262 m2, druh pozemku: zahrada,
- pozemek parc. č. 119/6, o výměře 31 m2, druh pozemku: zahrada,

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, pro obec Opařany, katastrální území Opařany na listu vlastnictví č. 6.

s příslušenstvím, které tvoří kuchyňská linka s elektrickým sporákem, plynový kotel, průtokový ohřívač vody.

 

Rodinný dům čp. 176 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 182, parc. č. 119/4 a 119/6, se nachází v širším centru obce Opařany. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. Půdorys domu má obdélníkový tvar, dům je nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Bytová jednotka je o dispozici 3+1. Základy domu jsou betonové a izolované, zdivo cihlové, stropy s rovným podhledem, krov dřevěný, krytina z osinkocementových šablon a plechová, oplechování z pozinkovaného plechu. Vnější i vnitřní omítky jsou štukové, okna plastová, dveře plné, prosklené do obložkových zárubní, schodiště je dřevěné. Podlahy jsou betonové a prkenné s keramickou dlažbou, PVC a koberci. Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou a elektrickým sporákem. V koupelně je umyvadlo, sprchový kout a WC. Topení je ústřední s plynovým kotlem. Ohřev TUV je zajištěn plynovým kotlem a průtokovým ohřívačem. Dům je napojen na elektřinu, kanalizaci a plyn. Voda je do domu zavedena z vlastní studny o hloubce 7m. Dům byl postaven v roce 1935, v roce 2015 byla provedena výměna oken a instalace ústředního topení.

K domu patří vedlejší stavba – kůlna, jež není zapsána, ani zakreslena v katastru nemovitostí. Stavba je zděná s jedním nadzemním podlažím, kde se nachází garáž, dílna a dřevník. Dále k domu patří studna, oplocení a zpevněné plochy.

Opařany jsou obec v okrese Tábor v Jihočeském kraji. Žije v ní 1365 obyvatel. Obec leží na prodloužené vyvýšenině Středočeské pahorkatiny mezi údolími řeky Smutné a Oltyňského potoka 15 km západním směrem od Tábora. Prochází tudy silnice první třídy I/29 spojující města Tábor a Písek. Na jihovýchodě obce se zvedá kopec Srubce, na jihu Noviny, západně Za Hromadou a na severovýchodě Na Hůrkách a Chlum.


Termín prohlídky

O prohlídku nemovitých věcí před dražbou lze požádat navrhovatele dražby písemnou žádostí doručenou na elektronickou adresu josef@horejsi.net.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Opařany 176, Adresa, Opařany, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.