Dražba bytu 2+1, Třebíč

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 129 EX 10004/22-71
Nejnižší podání 2.200.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 33

Nejvyšší podání

8f106eda
2.363.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8f106eda 2.363.000 Kč 18.1.2023 14:44:11.283281
01d7096f 2.362.000 Kč 18.1.2023 14:44:03.734085
8f106eda 2.361.000 Kč 18.1.2023 14:41:13.038101
01d7096f 2.360.000 Kč 18.1.2023 14:40:59.717609
8f106eda 2.351.000 Kč 18.1.2023 14:38:10.892144
01d7096f 2.350.000 Kč 18.1.2023 14:38:05.154670
8f106eda 2.341.000 Kč 18.1.2023 14:37:40.329539
01d7096f 2.340.000 Kč 18.1.2023 14:37:33.597352
8f106eda 2.331.000 Kč 18.1.2023 14:37:02.761397
01d7096f 2.330.000 Kč 18.1.2023 14:36:55.819456
8f106eda 2.321.000 Kč 18.1.2023 14:34:14.013466
01d7096f 2.320.000 Kč 18.1.2023 14:33:50.695823
8f106eda 2.311.000 Kč 18.1.2023 14:32:37.871683
01d7096f 2.310.000 Kč 18.1.2023 14:32:07.427765
8f106eda 2.301.000 Kč 18.1.2023 14:30:41.921321
01d7096f 2.300.000 Kč 18.1.2023 14:30:33.901121
8f106eda 2.291.000 Kč 18.1.2023 14:27:01.184342
01d7096f 2.290.000 Kč 18.1.2023 14:26:32.177807
8f106eda 2.281.000 Kč 18.1.2023 14:23:50.770698
01d7096f 2.280.000 Kč 18.1.2023 14:23:14.406317
8f106eda 2.271.000 Kč 18.1.2023 14:13:50.819387
01d7096f 2.270.000 Kč 18.1.2023 14:13:40.497060
8f106eda 2.261.000 Kč 18.1.2023 14:13:00.118175
01d7096f 2.260.000 Kč 18.1.2023 14:12:43.695200
8f106eda 2.253.000 Kč 18.1.2023 14:12:22.368701
01d7096f 2.252.000 Kč 18.1.2023 14:12:00.975562
8f106eda 2.251.000 Kč 18.1.2023 14:11:27.935470
01d7096f 2.250.000 Kč 18.1.2023 14:11:14.799976
8f106eda 2.221.000 Kč 18.1.2023 14:10:51.054745
01d7096f 2.220.000 Kč 18.1.2023 14:09:15.062952
8f106eda 2.202.000 Kč 18.1.2023 14:06:53.932078
01d7096f 2.201.000 Kč 18.1.2023 14:05:40.962404
8f106eda 2.200.000 Kč 18.1.2023 14:00:05.563705

KrajVysočina
OkresTřebíč
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby129 EX 10004/22-71
Začátek dražby18.01.2023 14:00
Konec dražby18.01.2023 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Chrudim, Petr Jaroš, Mgr.
Škroupova 150, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoba

Mgr. František Kotík
mobil: 774 622 103
kotik@exekucejaros.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 14:00

Nejnižší podání2.200.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.200.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka205176843/0600
Variabilní symbol10004227
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Byt se nachází v bytovém domě při ulici Myslbekova č. or. 7. Jedná se o bytový dům se dvěma vchody na jednom čísle popisném. Bytový dům leží v souboru celkem šesti bytových domů. Dům obdélníkového půdorysu, nepodsklepený, s pěti nadzemními podlažími a plochou střechou. Dům disponuje výtahem. Orientace domu, i bytů je na sever a na jih. Okolo domu je pozemek, který je ve vlastnictví města Třebíč. Dům je v dobrém technickém stavu po revitalizaci. Bytová jednotka č. 464/33 Bytová jednotka se nachází ve 4.NP, má dispozici 2+1. K bytu náleží lodžie a sklep


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Termín prohlídky nemovitých věcí je stanoven na 11.01.2023 v 15:00hod. Zájemci o prohlídku draženým nemovitých věcí nechť se předem registrují na emailové adrese: kotik@exekucejaros.cz, kde na sebe uvedou kontaktní údaje pro případ, že by došlo ke změně termínu prohlídky.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Myslbekova 464/7, Adresa, Třebíč - Nové Dvory, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.