Dražba id. spol. podílu 1/2 zemědělských staveb v obci Vitice okres Kolín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 02362/06-331
Nejnižší podání 900.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

b6a20e18
900.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b6a20e18 900.000 Kč 25.1.2023 13:00:31.598805

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 02362/06-331
Začátek dražby25.01.2023 13:00
Konec dražby25.01.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání900.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.350.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota70.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol200602362
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na dvou samostatně stojících přízemních stavbách bez č.p./č.e., které se nachází v oploceném areálu. Konstrukce budov je zděná. K stavbám nepatří pozemky. Příslušenství věcí nemovitých nebylo zjištěno. Součástí věcí nemovitých jsou inženýrské sítě. DRUHÝ PODÍL 1/2 JE V DRAŽBĚ EÚ Prachatice na WWW.EXDRAŽBY.CZ - DRAŽBA SE KONÁ TÝŽ DEN - 25.1.2023 OD 9:00.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku následující věřitelé:

 

1)  CLEAR FINANCE s.r.o., IČ: 28490428, se sídlem Londýnská 674/55, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, práv. zast. Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem Koliště 55, 602 00 Brno, s pohledávkou ve výši 60 667,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 041, 359 spisu.

 

2)  JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 168, 192, 352 spisu (099 EX 6220/14).

 

3)  JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, s pohledávkou ve výši 8 070,70 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 169 spisu (099 EX 1220/16).

 

4)  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha, práv. zast. Mgr. Martinou Řehořovou, advokátkou se sídlem Československé armády 287/19, 500 03 Hradec Králové, s pohledávkou ve výši 1 683,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 171 spisu.

 

5)  JUDr. Miloslav Hauerland, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Zborovská 3, 150 00 Praha 5, s pohledávkou ve výši 8 168,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 172 spisu (027 EX 00269/08).

 

6)  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, s pohledávkou ve výši 17 080,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 177 spisu.

 

7)  ČSOB pojišťovna, a.s., IČ: 45534306, se sídlem Masarykovo náměstí čp. 1458, 532 18 Pardubice, s pohledávkou ve výši 7 671,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 179, 366 spisu.

 

8)   JUDr. Marie Cilínková, nar. 2.3.1943, bytem Na Lysinách 99/14, Praha 4 – Hodkovičky, práv. zast. JUDr. Monikou Zoulovou, LL.M., advokátkou se sídlem Podolská 126/103, Praha 4, s pohledávkou ve výši 14 505,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 180 a 181, 343 spisu (SE Švecová - 091 EX 05553/10).

 

9)   Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ: 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, práv. zast. JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, 120 00 Praha 2, s pohledávkou ve výši 200,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 182 spisu.

 

10) Generali Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO: 45 27 29 56, s pohledávkou ve výši 5 256,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 183, 367 spisu (SE Hauerland - 027 EX 00269/08).

 

11) GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, práv. zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Varenská 51/2723, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, s pohledávkou ve výši 20 000,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 186 spisu (SE Luhan – 099 EX 1220/16).

 

12) innogy Energie, s.r.o., IČ: 49903209, se sídlem Limuzská 3135/12, práv. zast. právně zastoupen advokátem Mgr. Přemyslem Dubem, se sídlem Limuzská 3135/12, 10800 Praha 10, Strašnice, s pohledávkou ve výši 25 101,91 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 187, 376 spisu (SE Luhan – 099 EX 6220/14).

 

13) JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 193 spisu (167 EX 5852/12).

 

14) Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kladně se sídlem Osvoboz. Po. Vězňů 3181, 272 80 Kladno, s pohledávkou ve výši 10 032,00 Kč vč. přísl., přihláška je založena na č.l. 196 spisu.

VZATA ZPĚT

 

15) JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Seifertova 17, 130 00 Praha 3, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 197 spisu (091 EX 07669/09).

 

16) JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Seifertova 17, 130 00 Praha 3, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 198, 344 spisu (091 EX 05553/10).

 

17) Generali Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO: 45 27 29 56, s pohledávkou ve výši 39 818,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 199, 368 spisu.

 

 

 

18) O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 60193336, právně zastoupen Mgr. Peterem Olejárem, advokátem se sídlem  Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3 – Žižkov, s pohledávkou ve výši 33 608,56 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 201, 340 spisu (SE Bednář – 003 EX 1608/08).

 

19) ČEZ Prodej, a.s. se sídlem Duhová 425/1, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433, práv. zast.: JUDr. Petr Pečený, advokát, Advokátní kancelář JUDr. Petr Pečený & part., sdružení advokátů se sídlem Praha 1, Purkyňova 2, PSČ 110 00, s pohledávkou ve výši 6 524,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 203, 360 spisu (SE Ivanko - 167 EX 5852/12).

 

20) Mgr. Andrea Říhová, LL.M., soudní exekutor (dříve JUDr. Jana Škofová), soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno se sídlem 28. Října 1228, 273 09 Kladno, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 209, 371 spisu (223 EX 3223/13).

 

21) EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, se sídlem Novodvorská 994, 142 00 Praha 4, Zastoupen: Mgr. Veronikou Andělou Nedbalovou, LL.M., advokátkou se sídlem Novodvorská 994, 142 00 Praha 4, s pohledávkou ve výši 31 673,10 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 224 spisu (SE Švecová – 091 EX 07669/09).

 

22) JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem na Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 233, 335 spisu (167 EX 5852/12).

 

23) Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, IČO: 000 64 581, Právně zastoupen: JUDr. Ing. Světlanou Semrádovou Zvolánkovou, advokátkou, IČO: 038 07 827 se sídlem Karlovo nám. 18, 120 00 Praha 2, s pohledávkou ve výši 102 513,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 294, 370 spisu (SE Koncz - 074 EX 06690/20).

 

24) JUDr. Miloslav Hauerland, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Zborovská 3, 150 00 Praha 5, s pohledávkou ve výši 18 755,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 337 spisu (027 EX 00527/19).

 

25) Mgr. Richard Bednář, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Na Plískavě č.p. 1525/2, 102 00 Praha, s pohledávkou ve výši 8 107,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 338, 349 spisu (003 EX 1608/08).

 

26) JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, s pohledávkou ve výši 7 986,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 346, 362 spisu (067 EX 206586/08).

 

27) JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 347 spisu (067 EX 2086/10).

 

28) JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, s pohledávkou ve výši 6 655,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 348 spisu (081 EX 00121/21).

 

29) Pražská energetika, a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10, IČ: 60193913, s pohledávkou ve výši 7 143,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 358 spisu (SE Smékal - 081 EX 00121/21).

 

30) Mgr. Jan Škarpa, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 4 se sídlem Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, s pohledávkou ve výši 8 531,40 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 361 spisu (206 EX 1179/09).

 

31) Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Právně zastoupen: JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, s pohledávkou ve výši 16 395,81 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 365 spisu (SE Kubis - 139EX 11096/22).


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které nepřipouští exekuci nebo výkon rozhodnutí (§ 267 o.s.ř.). Na to vyhlášeno usnesení: „Předkupní právo k draženým věcem nemovitým nebylo prokázáno.“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°1'52.48"N 14°55'4.23"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.