Dražba id. spol. podílu 1/5 RD obec Lubenec okres Louny

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 10130/18-104
Nejnižší podání 54.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 4

Nejvyšší podání

694f317b
60.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
694f317b 60.000 Kč 18.1.2023 14:02:57.374342
5cfced2d 58.000 Kč 18.1.2023 13:59:29.277019
694f317b 56.000 Kč 18.1.2023 13:55:06.551071
5cfced2d 54.000 Kč 18.1.2023 13:15:40.797573

KrajÚstecký kraj
OkresLouny
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 10130/18-104
Začátek dražby18.01.2023 13:00
Konec dražby18.01.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání54.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)81.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol201810130
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

 Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/5 na řadovém, krajním podsklepeném rodinném domě s podkrovím. Konstrukce domu je zděná/dřevěná. V domě je garáž. Dům je poškozen následky požáru. Příslušenství věcí nemovitých, kterých se výkon týká, nebylo zjištěno.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání nikdo nepřihlásil svoji pohledávku.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°8'5.95"N 13°19'16.84"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.