podíl 1/3 byt 2+1 Poruba (Ostrava)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 225 EX 1180/19
Nejnižší podání 438.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 23

Nejvyšší podání

0e249660
670.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0e249660 670.000 Kč 24.1.2023 11:23:38.333719
2d51de34 650.000 Kč 24.1.2023 11:19:11.423790
0e249660 640.000 Kč 24.1.2023 11:14:58.019836
2d51de34 630.000 Kč 24.1.2023 11:14:47.395048
0e249660 620.000 Kč 24.1.2023 11:10:08.853213
2d51de34 610.000 Kč 24.1.2023 11:09:57.725506
0e249660 600.000 Kč 24.1.2023 11:09:50.047408
2d51de34 590.000 Kč 24.1.2023 11:09:39.379759
0e249660 580.000 Kč 24.1.2023 11:09:09.046729
2d51de34 570.000 Kč 24.1.2023 11:08:59.036596
0e249660 560.000 Kč 24.1.2023 11:08:42.734039
2d51de34 550.000 Kč 24.1.2023 11:08:28.604121
0e249660 540.000 Kč 24.1.2023 11:07:21.214030
2d51de34 530.000 Kč 24.1.2023 11:07:01.859279
0e249660 520.000 Kč 24.1.2023 11:03:56.194571
2d51de34 510.000 Kč 24.1.2023 11:03:35.185065
0e249660 500.000 Kč 24.1.2023 11:00:21.435218
2d51de34 490.000 Kč 24.1.2023 10:58:53.189021
0e249660 478.000 Kč 24.1.2023 10:26:53.848238
f821aff1 468.000 Kč 24.1.2023 10:26:28.813997
0e249660 458.000 Kč 24.1.2023 10:06:44.716106
f821aff1 448.000 Kč 24.1.2023 10:00:32.580726
0e249660 438.000 Kč 24.1.2023 10:00:22.919965

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby225 EX 1180/19
Začátek dražby24.01.2023 10:00
Konec dražby24.01.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Pavla Nevěřilová, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

Jana Pěkná
telefon: 583 301 462,
pekna@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání438.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)657.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0118019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

spoluvlastnický podíl povinné, ve výši 1796/102163 na nemovitých věcech


zapsaných na listu vlastnictví č. 6037 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě - Katastrálního pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, kat. území Poruba.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Poruba, Čtvrť, Ostrava, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.