ZEPTER - LZ-102-HH PROF. NOZE S KOV. - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4510/06-209
Nejnižší podání 3.070 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 12
Počet podání 18

Nejvyšší podání

5643462f
4.250 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5643462f 4.250 Kč 14.2.2023 10:37:09.366133
493a6e1e 4.200 Kč 14.2.2023 10:37:02.814470
5643462f 4.150 Kč 14.2.2023 10:32:19.964449
493a6e1e 4.100 Kč 14.2.2023 10:31:54.564875
5643462f 4.050 Kč 14.2.2023 10:27:32.264810
a5b997d6 4.000 Kč 14.2.2023 10:25:15.570742
5643462f 3.950 Kč 14.2.2023 10:23:21.039132
a5b997d6 3.750 Kč 14.2.2023 10:23:03.830757
5643462f 3.700 Kč 14.2.2023 10:22:49.188468
a5b997d6 3.650 Kč 14.2.2023 10:19:35.863987
e81e678c 3.600 Kč 14.2.2023 10:19:26.364129
a5b997d6 3.450 Kč 14.2.2023 10:18:10.627209
5643462f 3.400 Kč 14.2.2023 10:17:42.599065
a5b997d6 3.350 Kč 14.2.2023 10:15:47.023454
e81e678c 3.300 Kč 14.2.2023 10:15:17.652140
a5b997d6 3.170 Kč 14.2.2023 10:07:10.769877
5643462f 3.120 Kč 14.2.2023 10:02:37.634804
2c8b9a84 3.070 Kč 14.2.2023 10:01:05.113255

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4510/06-209
Začátek dražby14.02.2023 10:00
Konec dražby14.02.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání3.070 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.210 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0604510209, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 23.2.2023 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 9.2.2023 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.