Podíl 1/8 na bytu v Abertamech

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 3772/08-77
Nejnižší podání 100.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

ff7deef1
100.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ff7deef1 100.000 Kč 15.3.2023 12:25:07.286740

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 3772/08-77
Začátek dražby15.03.2023 12:00
Konec dražby15.03.2023 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání100.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)150.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol377208
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Podíi o velikosti ideální 1/8 na bytové jednotce 2+1 v bytovém domě č.p. 46, č. bytu 5.

Více ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Věřitel JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši 7 865,00 Kč. Věřitel žádá pohledávku uspokojit ve 4. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem 24.11.2014, tj. datum zahájení přerušené exekuce vedené pod sp. zn. 121 EX 9289/14 (opr. PmDP) doručením návrhu, popř. v 8. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. h) o.s.ř., s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 6.1.2023.


2) Věřitel JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3, přihlásil pohledávku ve výši 7 543,30 Kč. Věřitel žádá pohledávku uspokojit ve 4. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem 18.6.2002, tj. datum zahájení přerušené exekuce vedené pod sp. zn. 132 EX 5646/09 (opr. O2 Czech Republic a.s.) doručením návrhu, popř. v 8. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. h) o.s.ř., s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 6.1.2023.


3) Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, se sídlem Sady 5. května 59, 306 30 Plzeň, přihlásil pohledávky v celkové výši 207 463,41 Kč. Věřitel žádá pohledávku uspokojit v 7. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. g) o.s.ř., s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 17.1.2023.


4) Věřitel Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČO: 25220683, se sídlem Plzeň, Denisovo nábřeží č.p. 920/12, PSČ: 303 23, právní zastoupení: JUDr. Martin Zikmund, advokát se sídlem Plzeň, Šafaříkovy sady 56, PSČ: 301 00, přihlásil pohledávku v celkové výši 5 224,74 Kč. Věřitel žádá pohledávku uspokojit ve 4. skupině dle ust. § 337c odst.1 písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem 24.11.2014, tj. datum zahájení přerušené exekuce vedené soudním exekutorem Exekutorského úřadu Plzeň-sever JUDr. Vendulou Flajšhansovou pod sp. zn. 121 EX 9289/14 doručením exekučního návrhu.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Rooseweltova 461, Adresa, Abertamy, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.