Družstevní byt 3+1 v obci Přerov, okr. Přerov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX16359/22
Nejnižší podání 1.656.667 Kč
Minimální příhoz 13.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 28

Nejvyšší podání

3e469efc
2.007.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3e469efc 2.007.667 Kč 15.3.2023 15:03:40.331251
c9372d53 1.994.667 Kč 15.3.2023 15:03:33.344040
3e469efc 1.981.667 Kč 15.3.2023 15:00:50.838318
c9372d53 1.968.667 Kč 15.3.2023 14:55:56.617770
3e469efc 1.955.667 Kč 15.3.2023 14:55:49.608728
c9372d53 1.942.667 Kč 15.3.2023 14:51:50.515498
3e469efc 1.929.667 Kč 15.3.2023 14:49:46.343443
c9372d53 1.916.667 Kč 15.3.2023 14:46:45.336977
3e469efc 1.903.667 Kč 15.3.2023 14:46:30.433568
c9372d53 1.890.667 Kč 15.3.2023 14:44:30.297701
3e469efc 1.877.667 Kč 15.3.2023 14:43:04.479583
c9372d53 1.864.667 Kč 15.3.2023 14:42:03.115703
3e469efc 1.851.667 Kč 15.3.2023 14:41:51.172408
c9372d53 1.838.667 Kč 15.3.2023 14:37:02.905227
3e469efc 1.825.667 Kč 15.3.2023 14:36:43.760655
c9372d53 1.812.667 Kč 15.3.2023 14:31:55.488062
3e469efc 1.799.667 Kč 15.3.2023 14:31:46.922835
c9372d53 1.786.667 Kč 15.3.2023 14:27:04.096635
3e469efc 1.773.667 Kč 15.3.2023 14:22:20.122150
c9372d53 1.760.667 Kč 15.3.2023 14:17:39.461057
3e469efc 1.747.667 Kč 15.3.2023 14:17:28.318239
c9372d53 1.734.667 Kč 15.3.2023 14:12:39.130086
3e469efc 1.721.667 Kč 15.3.2023 14:12:29.435835
c9372d53 1.708.667 Kč 15.3.2023 14:07:48.130651
3e469efc 1.695.667 Kč 15.3.2023 14:07:37.341763
c9372d53 1.682.667 Kč 15.3.2023 14:02:53.520592
3e469efc 1.669.667 Kč 15.3.2023 14:02:45.225764
c9372d53 1.656.667 Kč 15.3.2023 13:57:56.840062

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX16359/22
Začátek dražby15.03.2023 13:00
Konec dražby15.03.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.656.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.485.000 Kč
Minimální výše příhozu13.000 Kč
Dražební jistota420.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101635922
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou členská práva a povinnosti člena Stavebního bytového družstva Přerov, Kratochvílova 128/41, 750 02 Přerov I-Město, IČO: 00053236, s právem užívání družstevního bytu č. 10 v budově č.p. 2778, příslušející k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4293/20, zapsané na listu vlastnictví č. 7102, vše v k.ú. Přerov, obec Přerov, okres Přerov, který se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, bytového domu celkem s třinácti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním i nákladním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Sokolská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 4293/1, který je ve vlastnictví Statutárního města Přerov. Pozemek pod objektem p.č. 4293/20 (LV č. 6348) je v podílovém vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov a ostatních vlastníků bytových jednotek. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1972. V roce 2005 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena výměna původních oken za nová a byla provedena oprava balkónů a lodžií. V roce 2009 byla provedena modernizace výtahů. V roce 2011 byla provedena rekonstrukce rozvodů studené vody a byla provedena výměna původních sklepních oken za nová. V roce 2012 byla provedena výměna původních oken a dveří na střešní nástavbě za nová. V roce 2013 bylo provedeno zateplení stropu vestibulu. V roce 2015 byla provedena výměna domácích telefonů a zvonkového tabla. V roce 2016 byla provedena rekonstrukce společné televizní antény. Družstevní byt je dispozičně řešen jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Dle sdělení Stavebního bytového družstva Přerov výše nesplacené anuity (částka spojená s výstavbou či pořízením bytového domu) na družstevním bytě č. 10 ke dni 1.112022 činí 0,- Kč. Stanovy družstva vylučují členství právnických osob.

203EX16359/22, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Sokolská 2778/3, Adresa, Přerov I-Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.