Dražba trvalého travního pozemku obec Nový Bor, okres Česká Lípa

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 DD 56/23-09
Nejnižší podání 44.928 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajLiberecký kraj
OkresČeská Lípa
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby189 DD 56/23-09
Začátek dražby27.02.2023 10:15
Konec dražby27.02.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
telefon: +420 277 277 920,
leskovjan@eupraha4.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání44.928 Kč
Výsledná cena (odhadní)44.928 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota9.000 Kč
Bankovní účet dražebníka304525842/0300
Variabilní symbol0562023
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu trvalého travního pozemku 96m2. parcela 2158/84 obec Nový Bor okres Česká Lípa.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

50.754872864, 14.538928647

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.