Spoluvlastnický podíl 1/36 k lesním pozemkům v obci Ludkovice, okres Zlín

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 8465/22-189
Nejnižší podání 6.600 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 8465/22-189
Začátek dražby03.03.2023 10:00
Konec dražby03.03.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání6.600 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.900 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol846522
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/36 k lesním pozemkům v obci Ludkovice, okres Zlín. Lesní pozemky se nacházejí na mírných až prudkých svazích a jedná se o lesní parcely v lesních komplexech dalších vlastníků. Obec Ludkovice leží cca 15 km od Zlína. Obec je tvořena dvěma místními částmi – Ludkovice a Pradlisko a je součástí mikroregionu Luhačovské Zálesí. V obci se nachází mateřská škola, základní škola prvního stupně, tělocvična a sportovní a kulturní areál. V katastru obce leží vodní nádrž Ludkovická přehrada. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°7'29.69"N 17°43'32.19"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.