RODINNÝ DŮM V OBCI OPAVA

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 1/2023
Nejnižší podání 3.100.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 2

Nejvyšší podání

cf21b420
3.105.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cf21b420 3.105.000 Kč 23.3.2023 10:01:57.415798
cf21b420 3.100.000 Kč 23.3.2023 10:01:07.084664

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOpava
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 1/2023
Začátek dražby23.03.2023 10:00
Konec dražby23.03.2023 10:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Jakub Sypták
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Lucie Zezulová

sekretariat@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00

Nejnižší podání3.100.000 Kč
Cena předmětu dražby4.150.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota310.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol012023
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

·         Pozemek parc. č. 1709 o výměře 179 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,

Součástí je stavba: Předměstí, č.p. 87, rodinný dům

Stavba stojí na pozemku parc. č.: 1709,         

·         Pozemek parc. č. 1710 o výměře 237 m2, vedený jako zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

 

jak jsou tyto nemovité věci zapsány na listu vlastnictví č. 363, v katastrálním území Opava-Předměstí, v obci Opava, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava. 


Rodinný dům č.p. 87 je řadový krajní objekt rodinného domu, nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný, střecha je sedlová s krytinou z plechu a živičných šindelů, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená. Okna jsou plastová, vnitřní dveře jsou náplňové, podlahy jsou z dlažby, PVC a koberců. WC jsou splachovací, koupelny se sprchovými kouty, umyvadla. Vytápění je ústřední, plynový kotel, teplá voda je z kotle a zásobníků. Schody jsou ocelové s povrchem. Dispozičně jde o byt 5+kk. K datu ocenění je objekt využíván jako pánský klub. Stáří objektu odhaduji na nejméně 90 roků. V roce 2008 byla provedena rekonstrukce. Celkový stav je průměrný, celkové vybavení také. Objekt je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. U objektu se dále nachází přístřešek posezení na zahradě.Termín prohlídky

1. termín prohlídky 6.3.2023 ve 14.30 hod 2. termín prohlídky 10.3.2023 v 8.30 hod


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Rybářská 87/34, Adresa, Opava - Předměstí, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.