REKREAČNÍ OBJEKT V OBCI RUDNÁ POD PRADĚDEM

Do začátku dražby zbývá: 5 dnů 12 hodin 47 minut 15 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 2/2023
Nejnižší podání 480.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajMoravskoslezský kraj
OkresBruntál
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 2/2023
Začátek dražby30.03.2023 10:00
Konec dražby30.03.2023 10:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Jakub Sypták
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Lucie Zezulová

sekretariat@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00

Nejnižší podání480.000 Kč
Cena předmětu dražby600.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol012023
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

·         Pozemek parc. č. St. 51 o výměře 1124 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,

Součástí je stavba: Stará Rudná, č.p. 16, rod. rekr

Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 51,       

 

jak jsou tyto nemovité věci zapsány na listu vlastnictví č. 141 v katastrálním území Stará Rudná, v obci Rudná pod Pradědem, okres Bruntál, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál.


Rod. rekr. č.p. 16 - znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v posudku byly použity dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly převzaty ze Znaleckého posudku č.1344/16 Ing. Aloise Ježíka ze dne 13.7.2016. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící objekt rodinného domu, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo s kamenem, střecha je sedlová s plechovou krytinou, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou chybějící. Fasáda chybí. Okna jsou dřevěná a chybějící. Vnitřní vybavení se předpokládá chybějící. Stav objektu je špatný, k celkové rekonstrukci.


Termín prohlídky

1. termín prohlídky 6.3.2023 v 17.30 hod 2. termín prohlídky 10.3.2023 v 11.00 hod


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Stará Rudná 16, Adresa, Rudná pod Pradědem - Stará Rudná, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.