REKREAČNÍ OBJEKT V OBCI RUDNÁ POD PRADĚDEM

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 2/2023
Nejnižší podání 480.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 16
Počet podání 75

Nejvyšší podání

5c996ae7
1.450.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5c996ae7 1.450.000 Kč 30.3.2023 11:13:57.989865
2dd1ff3d 1.415.000 Kč 30.3.2023 11:13:04.945238
5c996ae7 1.410.000 Kč 30.3.2023 11:08:22.693554
2dd1ff3d 1.405.000 Kč 30.3.2023 11:08:13.946591
5c996ae7 1.400.000 Kč 30.3.2023 11:03:55.364311
2dd1ff3d 1.395.000 Kč 30.3.2023 11:03:43.537721
5c996ae7 1.390.000 Kč 30.3.2023 11:00:02.794851
2dd1ff3d 1.385.000 Kč 30.3.2023 10:59:54.626048
5c996ae7 1.380.000 Kč 30.3.2023 10:55:24.623715
2dd1ff3d 1.375.000 Kč 30.3.2023 10:54:55.490867
5c996ae7 1.370.000 Kč 30.3.2023 10:50:08.298300
2dd1ff3d 1.365.000 Kč 30.3.2023 10:49:52.564084
5c996ae7 1.360.000 Kč 30.3.2023 10:44:55.409921
2537d8be 1.355.000 Kč 30.3.2023 10:44:42.557137
5c996ae7 1.350.000 Kč 30.3.2023 10:43:34.005433
2537d8be 1.345.000 Kč 30.3.2023 10:43:29.730767
5c996ae7 1.340.000 Kč 30.3.2023 10:42:23.265947
2537d8be 1.335.000 Kč 30.3.2023 10:42:18.948715
5c996ae7 1.330.000 Kč 30.3.2023 10:41:52.159970
2537d8be 1.325.000 Kč 30.3.2023 10:41:46.994121
5c996ae7 1.320.000 Kč 30.3.2023 10:41:39.172155
2537d8be 1.315.000 Kč 30.3.2023 10:41:30.063464
5c996ae7 1.310.000 Kč 30.3.2023 10:41:13.432807
2537d8be 1.305.000 Kč 30.3.2023 10:40:49.281524
5c996ae7 1.300.000 Kč 30.3.2023 10:40:41.193137
2537d8be 1.255.000 Kč 30.3.2023 10:40:23.697985
5c996ae7 1.250.000 Kč 30.3.2023 10:40:05.281075
2537d8be 1.205.000 Kč 30.3.2023 10:39:44.908318
5c996ae7 1.200.000 Kč 30.3.2023 10:39:35.797871
2537d8be 1.160.000 Kč 30.3.2023 10:39:21.192892
5c996ae7 1.155.000 Kč 30.3.2023 10:39:10.463213
2dd1ff3d 1.105.000 Kč 30.3.2023 10:39:00.341155
2537d8be 1.100.000 Kč 30.3.2023 10:35:55.275732
2dd1ff3d 1.095.000 Kč 30.3.2023 10:34:10.239629
2537d8be 1.090.000 Kč 30.3.2023 10:31:48.524500
24bad8d3 1.040.000 Kč 30.3.2023 10:31:27.615861
2537d8be 1.035.000 Kč 30.3.2023 10:31:07.908228
b7c6d000 1.030.000 Kč 30.3.2023 10:30:32.935582
1e1bacae 1.020.000 Kč 30.3.2023 10:30:20.344137
2537d8be 1.015.000 Kč 30.3.2023 10:28:45.065266
24bad8d3 1.010.000 Kč 30.3.2023 10:26:51.724293
b7c6d000 1.000.000 Kč 30.3.2023 10:26:33.702605
1e1bacae 995.000 Kč 30.3.2023 10:26:27.710642
2537d8be 990.000 Kč 30.3.2023 10:26:12.306949
1e1bacae 940.000 Kč 30.3.2023 10:25:59.826181
2537d8be 900.000 Kč 30.3.2023 10:25:40.364540
b7c6d000 850.000 Kč 30.3.2023 10:25:24.361976
5c996ae7 810.000 Kč 30.3.2023 10:25:09.938142
2537d8be 805.000 Kč 30.3.2023 10:24:29.672621
5c996ae7 800.000 Kč 30.3.2023 10:24:19.701601
2537d8be 775.000 Kč 30.3.2023 10:23:51.852607
9ebc8308 770.000 Kč 30.3.2023 10:23:43.170272
2537d8be 765.000 Kč 30.3.2023 10:23:33.207206
763ee149 760.000 Kč 30.3.2023 10:23:24.994070
2537d8be 755.000 Kč 30.3.2023 10:22:53.777003
b7c6d000 750.000 Kč 30.3.2023 10:22:41.972128
763ee149 680.000 Kč 30.3.2023 10:20:16.114326
2dd1ff3d 675.000 Kč 30.3.2023 10:20:06.408836
763ee149 670.000 Kč 30.3.2023 10:16:03.023907
9ebc8308 665.000 Kč 30.3.2023 10:13:20.526957
763ee149 660.000 Kč 30.3.2023 10:09:12.400939
2dd1ff3d 655.000 Kč 30.3.2023 10:08:24.930234
5c996ae7 650.000 Kč 30.3.2023 10:06:57.183167
f598a572 620.000 Kč 30.3.2023 10:04:50.755408
9ebc8308 615.000 Kč 30.3.2023 10:04:23.269368
5c996ae7 610.000 Kč 30.3.2023 10:03:54.321812
5f6fbe1a 565.000 Kč 30.3.2023 10:02:59.016576
24bad8d3 560.000 Kč 30.3.2023 10:02:36.905675
5f6fbe1a 555.000 Kč 30.3.2023 10:02:08.302228
5c996ae7 550.000 Kč 30.3.2023 10:01:59.313121
24bad8d3 500.000 Kč 30.3.2023 10:01:50.276063
5f6fbe1a 495.000 Kč 30.3.2023 10:01:39.133437
5c996ae7 490.000 Kč 30.3.2023 10:01:24.000257
5f6fbe1a 485.000 Kč 30.3.2023 10:01:10.251973
09a957bf 480.000 Kč 30.3.2023 10:00:57.020992

KrajMoravskoslezský kraj
OkresBruntál
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 2/2023
Začátek dražby30.03.2023 10:00
Konec dražby30.03.2023 10:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Jakub Sypták
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Lucie Zezulová

sekretariat@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00

Nejnižší podání480.000 Kč
Cena předmětu dražby600.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol012023
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

·         Pozemek parc. č. St. 51 o výměře 1124 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,

Součástí je stavba: Stará Rudná, č.p. 16, rod. rekr

Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 51,       

 

jak jsou tyto nemovité věci zapsány na listu vlastnictví č. 141 v katastrálním území Stará Rudná, v obci Rudná pod Pradědem, okres Bruntál, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál.


Rod. rekr. č.p. 16 - znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v posudku byly použity dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly převzaty ze Znaleckého posudku č.1344/16 Ing. Aloise Ježíka ze dne 13.7.2016. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící objekt rodinného domu, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo s kamenem, střecha je sedlová s plechovou krytinou, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou chybějící. Fasáda chybí. Okna jsou dřevěná a chybějící. Vnitřní vybavení se předpokládá chybějící. Stav objektu je špatný, k celkové rekonstrukci.


Termín prohlídky

1. termín prohlídky 6.3.2023 v 17.30 hod 2. termín prohlídky 10.3.2023 v 11.00 hod


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Stará Rudná 16, Adresa, Rudná pod Pradědem - Stará Rudná, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.