Automobil FORD FOCUS - Velký TP a techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 247/22-45
Nejnižší podání 23.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 36
Počet podání 24

Nejvyšší podání

11099695
37.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
11099695 37.600 Kč 11.4.2023 10:48:01.000721
4733fc8a 37.400 Kč 11.4.2023 10:47:31.291711
11099695 37.200 Kč 11.4.2023 10:47:19.963629
a1bba35d 37.000 Kč 11.4.2023 10:43:06.014120
a35e74b8 35.000 Kč 11.4.2023 10:42:03.545553
4733fc8a 34.800 Kč 11.4.2023 10:41:53.566096
a35e74b8 34.600 Kč 11.4.2023 10:39:10.671912
4733fc8a 34.400 Kč 11.4.2023 10:39:00.589151
a35e74b8 34.200 Kč 11.4.2023 10:35:46.085574
4733fc8a 34.000 Kč 11.4.2023 10:35:35.839133
a35e74b8 33.800 Kč 11.4.2023 10:33:05.314247
4733fc8a 33.600 Kč 11.4.2023 10:32:47.135312
a35e74b8 33.400 Kč 11.4.2023 10:28:33.155826
4733fc8a 33.200 Kč 11.4.2023 10:25:27.592379
d2e3bc1d 33.000 Kč 11.4.2023 10:24:47.192930
4733fc8a 32.200 Kč 11.4.2023 10:24:02.082488
a1bba35d 32.000 Kč 11.4.2023 10:19:45.801343
779b845d 31.000 Kč 11.4.2023 10:19:35.190246
a1bba35d 30.800 Kč 11.4.2023 10:18:55.027069
4733fc8a 23.800 Kč 11.4.2023 10:18:00.992519
779b845d 23.600 Kč 11.4.2023 10:17:37.361521
4733fc8a 23.400 Kč 11.4.2023 10:17:24.813895
8db7744d 23.200 Kč 11.4.2023 10:11:20.691628
4733fc8a 23.000 Kč 11.4.2023 10:05:43.084924

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 247/22-45
Začátek dražby11.04.2023 10:00
Konec dražby11.04.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání23.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)69.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2200247045, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 20.4.2023 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 6.4.2023 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Statutární město Brno, IČO: 44992785, se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1, Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, PSČ 601 67, přihlásil dne 6.4.2023 pohledávku ve výši 93.441,- Kč s příslušenstvím.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.