7 ks řadových garáží s přilehlými pozemky v obci Svitavy, v Pardubickém kraji

Do začátku dražby zbývá: 24 dnů 14 hodin 42 minut 30 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 3184/19-266
Nejnižší podání 2.157.314 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajPardubický kraj
OkresSvitavy
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 3184/19-266
Začátek dražby18.04.2023 10:00
Konec dražby18.04.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání2.157.314 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.235.970 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota220.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol318419
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je 7 ks řadových garáží s přilehlými pozemky v obci Svitavy, v Pardubickém kraji. Pozemky jsou rovinatého charakteru, přičemž stavební parcely jsou zastavěny jednotlivými garážemi. Garáž, která je součástí pozemku parc. St. č. 4037, je dvougaráží s plochou střechou, jsou zde dvoje elektricky ovládaná sekční vrata, betonová podlaha a je zde zavedena elektřina se samostatným odpočtem. Zdivo garáže je keramické a zateplené, střecha je z betonových spirolů s tepelnou izolací a PVC krytinou. Plechování, okapy a svody jsou z titanzinku. Garáže na pozemcích parc. St. č. 4038, 4039, 4040, 4041 a 4042, jsou garážemi uprostřed řady, s plochou střechou bez oken a dveří, sekčními elektricky ovládanými vraty, podlahou z keramických dlaždic, zateplenými stěnami z keramického zdiva, střechou z betonových panelů se zateplením a PVC krytinou a klempířskými prvky z titanzinku. Pokud jde o garáž, jež je součástí pozemku parc. St. č. 4043, jedná se o garáž, která je na konci řady, s plochou střechou bez oken a dveří, vrata jsou zde sekční, elektricky ovládaná a podlaha je rovněž z keramických dlaždic. Stěny jsou z keramického zdiva, zateplené. Střecha garáže je z betonových panelů se zateplením a PVC krytinou a klempířské prvky jsou z titanzinku. Venkovní plochy jsou odkanalizovány do ulice Lanškrounská a elektřina je do garáží připojena kabelovou přípojkou. Ostatní pozemky jsou zadlážděny a slouží jako příjezd ke garážím. K uvedeným nemovitým věcem náleží rovněž betonová podezdívka oplocení ze štípaného betonu, která částečně slouží jako opěrná zídka, drátěné svařované pozinkované oplocení do ocelových sloupků a zámková betonová dlažba. Součástí je také přípojka kanalizace DN 150 mm o délce 45 m, jakožto nemovitá věc nezapsaná v katastru nemovitostí, a to z důvodu, že je dešťová kanalizace ze střech garáží napojena na dešťovou kanalizaci uliční. Svitavy jsou město, které leží na rozhraní Čech a Moravy a jsou důležitým dopravním i železničním uzlem. Je zde veškerá občanská vybavenost včetně několika škol. Předmětné nemovité věci se nachází poblíž centra města, u novostaveb řadových rodinných domů, v ulici Lanškrounská. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou věcná břemena, která prodejem v dražbě nezaniknou, a to: - věcné břemeno užívání části pozemků v rozsahu geometrického plánu č. 2398/-054/2013, za účelem vstupu, umístění a vedení inženýrských sítí, provádění údržby, oprav a rekonstrukce inženýrských sítí dle článku VII. smlouvy o zřízení věcného břemene, s oprávněním pro Město Svitavy, IČ: 00277444, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, Svitavy, 56802 a s povinností k pozemkům parc. č. 1805/19, parc. č. 204/33 a parc. č. 204/34, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 26. 03. 2013, V-1131/2013-609 a věcné břemeno průchodu a průjezdu přes celé pozemky dle článku VIII. smlouvy o zřízení věcného břemene, s oprávněním pro Město Svitavy, IČ: 00277444, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, Svitavy, 56802 a s povinností k pozemku parc. č. 1805/19, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 26. 03. 2013, V-1131/2013-609. Jiná věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou, soudnímu exekutorovi nebyla oznámena a ani mu nejsou jinak známá.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°45'31.871"N 16°28'21.088"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.