Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 461/2664 zahrady a ostatní plochy, k.ú. Česká Lípa

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 12609/15-123
Nejnižší podání 36.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 13

Nejvyšší podání

8e812ed1
68.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8e812ed1 68.000 Kč 16.5.2023 10:46:54.482890
29242117 66.000 Kč 16.5.2023 10:46:01.793043
8e812ed1 64.000 Kč 16.5.2023 10:43:10.953204
29242117 62.000 Kč 16.5.2023 10:40:03.623122
8e812ed1 60.000 Kč 16.5.2023 10:39:44.172541
29242117 58.000 Kč 16.5.2023 10:36:25.026845
8e812ed1 48.000 Kč 16.5.2023 10:35:16.162567
29242117 46.000 Kč 16.5.2023 10:35:00.768555
8e812ed1 44.000 Kč 16.5.2023 10:30:09.455246
29242117 42.000 Kč 16.5.2023 10:29:55.996411
8e812ed1 40.000 Kč 16.5.2023 10:03:47.109735
29242117 38.000 Kč 16.5.2023 10:02:51.391780
8e812ed1 36.000 Kč 16.5.2023 10:00:37.412759

KrajLiberecký kraj
OkresČeská Lípa
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 12609/15-123
Začátek dražby16.05.2023 10:00
Konec dražby16.05.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání36.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)54.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol1260915
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

pozemky se nacházejí cca v širším centru zastavěné části města Česká Lípa. Jedná se o sousedící pozemky pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a zahrada o výměře 408 m2. Pozemky jsou na východní straně ohraničené zděným oplocením, na jižní straně zděným domem a na západní a severní straně drátěným oplocením. Na travnatých pozemcích se nacházejí záhony, dřevěné oplocení, dřevěná kolna a dřevěná garáž. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 5110, který je ve vlastnictví města Česká Lípa.

 

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.

 

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha bydlení městské nízkopodlažní.

 

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

 

Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení, kolna a garáž. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Dražený podíl představuje velikost podílu id. 461/2664 na nemovité věci.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dubická 931/43, Česká Lípa, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.