Dražba id. spol. podílu 1/12 bytu 2+1 obec Brno k.ú. Brno - Lesná

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 06763/19-057
Nejnižší podání 166.000 Kč
Minimální příhoz 4.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 7
Počet podání 20

Nejvyšší podání

93099138
328.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
93099138 328.000 Kč 17.5.2023 13:55:20.265687
49b3e81b 324.000 Kč 17.5.2023 13:55:14.447123
93099138 319.000 Kč 17.5.2023 13:46:12.641063
49b3e81b 315.000 Kč 17.5.2023 13:40:43.974080
93099138 304.000 Kč 17.5.2023 13:39:59.831759
2f814f3a 278.000 Kč 17.5.2023 13:39:53.545610
49b3e81b 274.000 Kč 17.5.2023 13:39:39.860164
2f814f3a 270.000 Kč 17.5.2023 13:39:27.277568
49b3e81b 266.000 Kč 17.5.2023 13:39:14.907769
2f814f3a 262.000 Kč 17.5.2023 13:39:03.717344
49b3e81b 258.000 Kč 17.5.2023 13:38:49.690567
93099138 254.000 Kč 17.5.2023 13:38:32.414378
49b3e81b 220.000 Kč 17.5.2023 13:38:21.481758
2f814f3a 216.000 Kč 17.5.2023 13:38:07.983356
49b3e81b 212.000 Kč 17.5.2023 13:36:22.330595
2f814f3a 208.000 Kč 17.5.2023 13:32:21.056868
49b3e81b 204.000 Kč 17.5.2023 13:27:48.906540
93099138 200.000 Kč 17.5.2023 13:24:12.532484
49b3e81b 170.000 Kč 17.5.2023 13:23:02.901886
93099138 166.000 Kč 17.5.2023 13:13:01.514060

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 06763/19-057
Začátek dražby17.05.2023 13:00
Konec dražby17.05.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání166.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)249.000 Kč
Minimální výše příhozu4.000 Kč
Dražební jistota26.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol201906763
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/12  na bytové jednotce 2+1 v samostatně stojícím bytovém domě zděné konstrukce. V budově není výtah. K bytu patří balkon. Příslušenství věcí nemovitých, kterých se výkon týká, nebylo zjištěno.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49.233022058, 16.619935482

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.