Dražba souboru strojů

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 DD 12/23-10
Nejnižší podání 35.259 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

ce72a8cc
35.259 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ce72a8cc 35.259 Kč 14.4.2023 13:01:40.499295

KrajLiberecký kraj
OkresČeská Lípa
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby189 DD 12/23-10
Začátek dražby14.04.2023 13:00
Konec dražby14.04.2023 13:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
telefon: +420 277 277 920,
leskovjan@eupraha4.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání35.259 Kč
Výsledná cena (odhadní)158.665 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka304525842/0300
Variabilní symbol0122023
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o

1x Formovací nůžky, 1x Stroj na balící vycpávky, 1x pákové nůžky, 2x Tabulové nůžky pákové, 1x Nůžky strojní malé, 1x stoj na ohyb krabic-nožní, 1x Knihařský stroj, 1x Knihařský stroj sešívačka, 1x Kartonážní stroj, 1x Kartonážní stroj

Foto viz. : 

https://ulozto.cz/file/k2gyFtaaGjvV/fotky-novy-bor-zip#!ZGyxMQR2ATIyMQAyZTLkAQSzZ2IwASM2nxqKE1uUHz83oQHkAj


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

EGERMANN, s.r.o., Dvořákova 306, Nový Bor, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.