Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 orné půdy, ostatní plochy a louky, k.ú. Ratiboř, obec Chyšky

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 1927/22-046
Nejnižší podání 25.334 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 22

Nejvyšší podání

04c92b01
67.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
04c92b01 67.334 Kč 23.5.2023 10:34:06.654821
ad197d2b 65.334 Kč 23.5.2023 10:33:36.426382
04c92b01 63.334 Kč 23.5.2023 10:32:36.116217
ad197d2b 61.334 Kč 23.5.2023 10:31:51.713425
04c92b01 59.334 Kč 23.5.2023 10:30:13.179879
ad197d2b 57.334 Kč 23.5.2023 10:30:01.946687
04c92b01 55.334 Kč 23.5.2023 10:26:42.673157
ad197d2b 53.334 Kč 23.5.2023 10:23:29.083901
8c4f259a 51.334 Kč 23.5.2023 10:22:20.086904
ad197d2b 49.334 Kč 23.5.2023 10:21:53.931027
8c4f259a 47.334 Kč 23.5.2023 10:21:30.420314
d79bc4c3 45.334 Kč 23.5.2023 10:21:17.091114
8c4f259a 43.334 Kč 23.5.2023 10:20:42.524495
d79bc4c3 41.334 Kč 23.5.2023 10:20:13.709975
8c4f259a 39.334 Kč 23.5.2023 10:19:56.647184
d79bc4c3 37.334 Kč 23.5.2023 10:19:09.037588
8c4f259a 35.334 Kč 23.5.2023 10:18:57.146493
ad197d2b 33.334 Kč 23.5.2023 10:18:09.121025
8c4f259a 31.334 Kč 23.5.2023 10:16:29.826363
d79bc4c3 29.334 Kč 23.5.2023 10:16:05.438886
ad197d2b 27.334 Kč 23.5.2023 10:03:09.638375
8c4f259a 25.334 Kč 23.5.2023 10:02:11.568818

KrajJihočeský kraj
OkresPísek
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 1927/22-046
Začátek dražby23.05.2023 10:00
Konec dražby23.05.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání25.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)38.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0192722
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

pozemky se nacházejí cca 450 m severozápadně a cca 600 m severně od okraje zastavěné části obce Ratiboř v místní části Ratibořec. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, orná půda a vodní plocha o výměře 8 477 m2. Pozemky jsou na severozápadní straně ohraničené zastavěnou částí obce a nacházejí se v lánu. Skrz soubor pozemků vede zpevněná cesta. Na pozemku parc. č. 1192/4 se nachází koryto místního potoka. Na pozemcích parc. č. 760/1 a parc. č. 762/1 se nacházejí listnaté porosty. Pozemky jsou mírně svažité. V době oceňování byly pozemky částečně zemědělsky využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1575/2, který je ve vlastnictví obce Chyšky.

 

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské, plochy smíšeného nezastavěného území a plocha bydlení. Dražený podíl předtsavuje velikost id 1/4 na nemovité věci.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Soudní exekutorce známé pachtovní právo, které prodejem nemovité věci v dražbě nezaniká, je pachtovní právo vzniklé na základě nájemní smlouvy č. 98 B1 98 B2 ze dne 22. 10. 2007, uzavřené ve prospěch Zemědělského družstva Chyšky, IČ: 00112381, se sídlem č.p. 28, 398 53 Chyšky, k oceňovanému pozemku parc. č. 1191. S výjimkou shora uvedeného pachtovního práva, nebyla zjištěna žádná jiná pachtovní ani nájemní práva, věcná břemena, výměnky, či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ratibořec 3, Adresa, Chyšky - Ratibořec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.