Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 zahrady, k.ú. Horní Štěpánov, okr. Prostějov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 227/14-067
Nejnižší podání 3.734 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 11

Nejvyšší podání

1cecea30
13.734 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1cecea30 13.734 Kč 23.5.2023 12:31:49.000425
2004b4a3 12.734 Kč 23.5.2023 12:31:42.813882
1cecea30 11.734 Kč 23.5.2023 12:28:18.039480
2004b4a3 10.734 Kč 23.5.2023 12:28:06.440985
1cecea30 9.734 Kč 23.5.2023 12:25:48.841258
e2b02cff 8.734 Kč 23.5.2023 12:25:41.296503
1cecea30 7.734 Kč 23.5.2023 12:25:33.459767
e2b02cff 6.734 Kč 23.5.2023 12:25:09.587380
1cecea30 5.734 Kč 23.5.2023 12:01:41.058982
e2b02cff 4.734 Kč 23.5.2023 12:01:25.222291
1cecea30 3.734 Kč 23.5.2023 12:00:17.654229

KrajOlomoucký kraj
OkresProstějov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 227/14-067
Začátek dražby23.05.2023 12:00
Konec dražby23.05.2023 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání3.734 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.600 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0022714
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

pozemky se nacházejí v jižní zastavěné části obce Horní Štěpánov. Jedná se o sousedící travnaté pozemky dohromady tvořící lichoběžníkový tvar. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada a trvalý travní porost o výměře 365 m2. Pozemky jsou na jihovýchodní straně ohraničené drátěným oplocením. Na travnatých pozemcích se nachází několik porostů. Na pozemku parc. č. 263/22 se nachází část zahradního domku, který není předmětem ocenění. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 2662/1, který je ve vlastnictví obce Horní Štěpánov.

 

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 25 m. Přípojky nebylo možné ověřit. Dražený podíl představuje velikost id. 1/12.

 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Horní Štěpánov 284, Horní Štěpánov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.