Dražba RD v obci Plzeň okres Bolevec

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 176 DD 00022/22-019
Nejnižší podání 9.000.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-město
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby176 DD 00022/22-019
Začátek dražby24.05.2023 11:00
Konec dražby24.05.2023 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, JUDr. Josef Lavička
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Vladimíra Pekárová
telefon: 354 415 211, mobil: 739001389
vladimira.pekarova@execheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 17:00
Středa08:00 - 17:00

Nejnižší podání9.000.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)12.858.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010345/5500
Variabilní symbol5002222
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu samostatně stojícího, přízemního, částečně podsklepeného rodinného domu s obytným podkrovím v ul. V Lomech č.p. 2069, Plzeň – Bolevec. V 1 PP domu je dílna, skladovací prostory a sociální zařízení. V 1 NP je chodba, hala, obývací pokoj s kuchyní, komora, 2 pokoje a koupelna se sprchovým koutem, vanou a WC. Ve 2 NP jsou 3 pokoje, šatna, schodiště, chodba a 2 koupelny se sprchovým koutem a WC. K rodinnému domu patří samostatně stojící garáž se dvěma sklady a oplocená zahrada s porosty. K nemovitým věcem náleží následující příslušenství: - garáž se skladovacími prostory - oplocení


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°46'12.19"N 13°21'27.97"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.