Dražba garáže obec Hranice okres Cheb

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 176 DD 00002/23-010
Nejnižší podání 106.667 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 5

Nejvyšší podání

50f98a47
126.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
50f98a47 126.667 Kč 24.5.2023 11:58:50.826934
ae1aef39 121.667 Kč 24.5.2023 11:58:26.831906
50f98a47 116.667 Kč 24.5.2023 11:56:03.481242
ae1aef39 111.667 Kč 24.5.2023 11:54:48.195193
50f98a47 106.667 Kč 24.5.2023 11:01:37.640726

KrajKarlovarský kraj
OkresCheb
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby176 DD 00002/23-010
Začátek dražby24.05.2023 11:00
Konec dražby24.05.2023 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, JUDr. Josef Lavička
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Vladimíra Pekárová
telefon: 354 415 211, mobil: 739001389
vladimira.pekarova@execheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 17:00
Středa08:00 - 17:00

Nejnižší podání106.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)160.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010345/5500
Variabilní symbol5000223
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu samostatně stojící garáže vč. zastavěné plochy parc. č. 1073 a pozemku č. 2326/5 s výměrou 204 m2 k.ú. Hranice u Aše, obec Hranice. Jedná se o stadardní zděnou stavbu s pultovou střechou a ocelovými vraty, situovanou v proluce mezi rodinnými domy čp. 546 a čp. 575 na jižním kraji obce.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°17'49.38"N 12°10'23.31"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.