ZEPTER - Zdravotní set - komplet - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 227 EX 1131/22-39
Nejnižší podání 11.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 0

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby227 EX 1131/22-39
Začátek dražby29.06.2023 10:00
Konec dražby29.06.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Martin Kubena
Cejl 107, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Martin Kubena
mobil: 605495881
info@exekutorkubena.cz


Nejnižší podání11.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)33.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Podrobné informace, včetně seznamu dražených položek, jsou uvedeny v přiložené dražební vyhlášce.

Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit nejpozději do 6 dnů ode dne udělení příklepu, a to buď:

v hotovost i do pokladny soudního exekutora, po předchozí domluvě a v pokladních hodinách soudního exekutora (pokladní hodiny jsou zveřejněny na informační tabuli soudního exekutora a na webových stránkách www.exekutorkubena.cz), nebo

převodem (případně vkladem) na účet soudního exekutora vedený u ČSOB, a.s., č.ú. 297080397/0300, pod variabilním symbolem 113122. Jako specifický symbol uveďte identifikační číslo v případě právnické osoby a rodné číslo bez lomítka v případě fyzické osoby. Doporučujeme doplnit do zprávy pro příjemce jméno a příjmení (název) dražitele

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejím vlastníkem, a to v sídle soudního exekutora Mgr. Martina Kubeny, na adrese Cejl 107, 602 00, Brno, po předchozí domluvě se zaměstnancem exekutorského úřadu na tel. 605 495 894. Při převzetí vydražené movité věci bude vydražiteli předáno potvrzení o udělení příklepu. Po domluvě je možnost odeslání vydražených věcí přepravcem (PPL, DPD aj.).


Termín prohlídky

Prohlídka dražené movité věci se bude konat dne 15.6.2023 od 13:00 hod. do 13:30 hod., v sídle soudního exekutora Mgr. Martina Kubeny, Exekutorský úřad Brno – město, na adrese Cejl 107, Brno – 2. poschodí, a to pouze pro předem zaregistrované zájemce. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 605 495 881. Registraci k prohlídce lze provést elektronicky na emailové adrese: info@exekutorkubena.cz a to nejpozději jeden pracovní den před termínem konání obhlídky. Registrace bude zájemcům elektronicky potvrzena. V případě, že se na prohlídku nezaregistruje žádný zájemce, prohlídka se neuskuteční.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Cejl 40/107, Brno - Zábrdovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.