ZEPTER - TU-W-30-S2 HOME ART III - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 13089/08-243
Nejnižší podání 3.990 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 5
Počet podání 23

Nejvyšší podání

907305c8
5.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
907305c8 5.600 Kč 20.6.2023 10:45:06.289190
3f6b31d9 5.550 Kč 20.6.2023 10:44:29.064167
907305c8 5.500 Kč 20.6.2023 10:40:56.824111
3f6b31d9 5.100 Kč 20.6.2023 10:37:40.130314
907305c8 5.050 Kč 20.6.2023 10:33:57.727960
3f6b31d9 5.000 Kč 20.6.2023 10:33:42.507923
907305c8 4.950 Kč 20.6.2023 10:33:32.983842
3f6b31d9 4.900 Kč 20.6.2023 10:33:18.703060
907305c8 4.850 Kč 20.6.2023 10:31:07.485810
3f6b31d9 4.800 Kč 20.6.2023 10:30:23.358236
907305c8 4.700 Kč 20.6.2023 10:28:43.439139
6d0dd605 4.650 Kč 20.6.2023 10:28:37.632414
3f6b31d9 4.600 Kč 20.6.2023 10:28:22.323488
907305c8 4.440 Kč 20.6.2023 10:27:45.388839
a7f89275 4.390 Kč 20.6.2023 10:27:21.785866
907305c8 4.340 Kč 20.6.2023 10:27:14.530706
3f6b31d9 4.290 Kč 20.6.2023 10:25:14.184108
907305c8 4.240 Kč 20.6.2023 10:23:52.508175
a7f89275 4.190 Kč 20.6.2023 10:21:58.173084
907305c8 4.140 Kč 20.6.2023 10:16:32.230566
a7f89275 4.090 Kč 20.6.2023 10:16:04.279157
3f6b31d9 4.040 Kč 20.6.2023 10:11:49.091101
907305c8 3.990 Kč 20.6.2023 10:02:57.334025

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 13089/08-243
Začátek dražby20.06.2023 10:00
Konec dražby20.06.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: Movité věci : 722 989 672, mobil: Nemovité věci : 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání3.990 Kč
Výsledná cena (odhadní)11.970 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0813089243, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 29.6.2023 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.6.2023 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín 467, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.