podíl 1/6, byt 3 + 1, Most

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 1046/06-65
Nejnižší podání 110.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajÚstecký kraj
OkresMost
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 1046/06-65
Začátek dražby01.08.2023 13:00
Konec dražby01.08.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání110.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)165.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6751702/0800
Variabilní symbol104606
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce s deseti vchody a deseti čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky, komory a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 230 jednotek (23 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Vchodové dveře do budovy jsou hliníkové prosklené. Okna domu jsou plastová. Fasáda domu je zateplená. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu.
Oceňovaná jednotka č. 1049/20 se nachází v budově č.p. 1049 v 7. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka má hlavní místností orientované na severovýchodní a jihozápadní světovou stranu. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Okna bytu jsou plastová. Podlahy jsou kryté PVC nebo koberci. Obklady jsou z keramických dlaždic. V koupelně je sprchový kout a WC je samostatné. Byt je v dobrém stavu.
Dispoziční řešení jednotky:
kuchyň 12,38 m2
pokoj 16,64 m2
pokoj 10,50 m2
pokoj 11,07 m2
chodba 10,55 m2
koupelna 2,56 m2
WC 0,96 m2
komora 2,22 m2
komora č. 20 1,30 m2
celková plocha 68,18 m2
K bytu patří lodžie (6,96 m2). Plocha lodžie se nezapočítává do celkové plochy jednotky. Plocha jednotky s příslušenstvím je 68,18 m2. Plocha bytu byla určena z údajů kopie Smlouvy o převodu vlastnictví bytu.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Přípojky nebylo možné ověřit.
Na pozemcích parc. č. 6795 (LV 5224), parc. č. 6796 (LV 5224), parc. č. 6797 (LV 5224), parc. č. 6798 (LV 5224), parc. č. 6799 (LV 5224), parc. č. 6800 (LV 5224), parc. č. 6801 (LV 5224), parc. č. 6802 (LV 5224), parc. č. 6803 (LV 5224), parc. č. 6804 (LV 5224) stojí bytový dům s č.p. 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152. V Katastru nemovitostí jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 6847 a parc. č. 6809, které jsou ve vlastnictví města Most.
Příslušenstvím nemovité věci je komora. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.
Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.
Ohledání bylo provedeno dne 11.4.2023 za účasti spoluvlastníka nemovité věci pí. Ilony Worthové, která podala částečné informace a umožnila vnitřní ohledání.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jaroslava Haška 1049/1, Most, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.