Družstevní podíl - byt 1+1 v Brně - Kohoutovicích, okr. Brno - město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 8431/22-MB
Nejnižší podání 2.300.000 Kč
Minimální příhoz 20.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 21

Nejvyšší podání

2689da93
2.700.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2689da93 2.700.000 Kč 1.8.2023 11:41:28.460098
6abc7807 2.680.000 Kč 1.8.2023 11:39:08.258973
2689da93 2.660.000 Kč 1.8.2023 11:36:36.576338
6abc7807 2.640.000 Kč 1.8.2023 11:32:59.476921
2689da93 2.620.000 Kč 1.8.2023 11:31:27.103608
6abc7807 2.600.000 Kč 1.8.2023 11:28:04.912636
2689da93 2.580.000 Kč 1.8.2023 11:27:59.858745
6abc7807 2.560.000 Kč 1.8.2023 11:24:22.656981
2689da93 2.540.000 Kč 1.8.2023 11:23:14.423462
6abc7807 2.520.000 Kč 1.8.2023 11:21:00.497435
2689da93 2.500.000 Kč 1.8.2023 11:18:53.258957
6abc7807 2.480.000 Kč 1.8.2023 11:16:00.635861
2689da93 2.460.000 Kč 1.8.2023 11:14:04.589384
6abc7807 2.440.000 Kč 1.8.2023 11:10:41.771620
2689da93 2.420.000 Kč 1.8.2023 11:08:54.461525
6abc7807 2.400.000 Kč 1.8.2023 11:04:51.638416
2689da93 2.380.000 Kč 1.8.2023 11:04:29.130893
6abc7807 2.360.000 Kč 1.8.2023 11:00:25.182595
2689da93 2.340.000 Kč 1.8.2023 11:00:02.106899
6abc7807 2.320.000 Kč 1.8.2023 10:57:47.510319
2689da93 2.300.000 Kč 1.8.2023 10:55:47.279554

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 8431/22-MB
Začátek dražby01.08.2023 10:30
Konec dražby01.08.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání2.300.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.450.000 Kč
Minimální výše příhozu20.000 Kč
Dražební jistota580.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol843122
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 284/13 situovaná v budově č.p. 284 na pozemku parc.č. 1308/1 v Brně, městské části Kohoutovice při ul. Chalabalova č.or. 5. Oceňovaná bytová jednotka o dispozici 1+1 je umístěna ve 4.NP panelového bytového domu. Jedná se o samostatně stojící bytový dům s jedním vstupem, který je nepodsklepený, s 9.NP a s plochou střechou. V okolí bytového domu se nachází obdobné bytové domy, rodinné domy, škola, aquapark a v dostupné vzdálenosti přírodní park. Popis domu: Budova je panelová, střecha je plochá, krytina je ve standardním provedení pravděpodobně lepenková, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, okna jsou plastová, fasáda je strukturovaná se zateplením. Propojení jednotlivých podlaží je pomocí schodiště a výtahu, objekt je napojen na veškeré inženýrské.  

Oceňovaná bytová jednotka o dispozici 1+1 je umístěna ve 4.NP panelového bytového domu. Vnitřní povrchy stěn se předpokládají vápenné hladké. Povrchy podlah se předpokládají ve standardním provedení, sociální zařízení v bytovém jádře, obklady se předpokládají keramické. Okna jsou plastová, dveře jsou dřevěné. Vytápění bytové jednotky je dálkové včetně ohřevu TUV, elektroinstalace je 220 V. V kuchyni je plynový sporák ve standardním provedení. Dispoziční řešení a užitná plocha: 4.NP – chodba (5,30 m2), kuchyně (13,30 m2), spíž (0,40 m2), komora (3,00 m2), pokoj (14,60 m2), koupelna (2,50 m2), WC (1,00 m2), lodžie (4,20 m2) a sklep (1,80 m2). Celkem užitná plocha bytu (bez balkónu či lodžie a sklepa) činí 40,10 m2 . Stáří a stavebně technický stav objektu: Bytový dům byl dle získaných informací postaven v roce 1975 minulého století, v průběhu životnosti byl bytový dům revitalizován (provedeno vizuální prohlídkou), bytový dům se jeví v průměrném stavebně technickém stavu s běžnou údržbou, bytová jednotka se předpokládá ve zhoršeném stavebně technickém stavu se zanedbanější údržbou. 

Příslušenství: Příslušenství bytové jednotky nebylo zjištěno. Pozemky Příslušenství pozemku: Příslušenství pozemku nebylo zjištěno. Součásti pozemku: Součástí pozemku jsou zejména přípojky inženýrských sítí a venkovní úpravy nacházející se kolem bytového domu. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bylo zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Chalabalova 284/5, Brno - Kohoutovice, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.