ZEPTER - TFS-056-20 SYNCRO-PLUS - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 7356/09-334
Nejnižší podání 5.160 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 7
Počet podání 31

Nejvyšší podání

67ce5306
6.760 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
67ce5306 6.760 Kč 19.9.2023 11:35:05.397488
8dba52f7 6.707 Kč 19.9.2023 11:34:33.439669
47bb5289 6.657 Kč 19.9.2023 11:33:40.652214
67ce5306 6.510 Kč 19.9.2023 11:32:02.368815
8dba52f7 6.460 Kč 19.9.2023 11:30:45.106359
67ce5306 6.410 Kč 19.9.2023 11:29:55.119084
8dba52f7 6.360 Kč 19.9.2023 11:28:10.344982
6bce0812 6.310 Kč 19.9.2023 11:27:30.042330
8dba52f7 6.260 Kč 19.9.2023 11:26:24.660511
67ce5306 6.210 Kč 19.9.2023 11:24:09.081916
8dba52f7 6.160 Kč 19.9.2023 11:23:43.452823
6bce0812 6.110 Kč 19.9.2023 11:23:22.763771
8dba52f7 6.060 Kč 19.9.2023 11:20:12.256299
67ce5306 6.010 Kč 19.9.2023 11:17:16.165557
6bce0812 5.960 Kč 19.9.2023 11:13:27.868842
67ce5306 5.910 Kč 19.9.2023 11:10:18.325619
6bce0812 5.860 Kč 19.9.2023 11:06:32.781711
67ce5306 5.810 Kč 19.9.2023 11:03:08.398814
6bce0812 5.760 Kč 19.9.2023 10:59:30.763851
67ce5306 5.710 Kč 19.9.2023 10:56:05.363701
6bce0812 5.660 Kč 19.9.2023 10:52:24.319978
67ce5306 5.610 Kč 19.9.2023 10:49:03.616007
6bce0812 5.560 Kč 19.9.2023 10:48:49.386016
67ce5306 5.510 Kč 19.9.2023 10:45:03.568330
6bce0812 5.460 Kč 19.9.2023 10:44:47.008446
67ce5306 5.410 Kč 19.9.2023 10:42:15.125601
6bce0812 5.360 Kč 19.9.2023 10:38:46.510491
67ce5306 5.310 Kč 19.9.2023 10:35:10.574789
6bce0812 5.260 Kč 19.9.2023 10:31:58.209109
67ce5306 5.210 Kč 19.9.2023 10:28:14.950286
6bce0812 5.160 Kč 19.9.2023 10:27:08.197300

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 7356/09-334
Začátek dražby19.09.2023 10:00
Konec dražby19.09.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: Movité věci : 722 989 672, mobil: Nemovité věci : 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání5.160 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.480 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0907356334, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 5.10.2023 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 14.9.2023 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín 467, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.