Dražba členského podílu v bytovém družstvu a nájmu drž. bytu 2+1 obec Plzeň - Jižní Předměstí

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 176 DD 00007/23-002
Nejnižší podání 2.390.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

2bc514a3
2.390.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2bc514a3 2.390.000 Kč 13.9.2023 11:28:47.208782

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby176 DD 00007/23-002
Začátek dražby13.09.2023 11:00
Konec dražby13.09.2023 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, JUDr. Josef Lavička
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Vladimíra Pekárová
telefon: 354 415 211, mobil: 739001389
vladimira.pekarova@execheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 17:00
Středa08:00 - 17:00

Nejnižší podání2.390.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.585.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota350.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010345/5500
Variabilní symbol5000723
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu členského podílu  zůstavitele Pavla Tumpacha, nar. 04.04.1963, v bytovém družstvu: Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem Prokopova 13/15, 301 00 Plzeň, odpovídající individuálnímu členství zůstavitele v uvedeném bytovém družstvu a nájmu družstevního bytu č. 1923/8 na adrese Korandova 1923/15 v Plzni – Jižním Předměstí. Jedná se o byt s dispozicí 2+1 s užitnou plochou 66,42 m2 ve 3. NP bytového domu v ul. Korandova v Plzni. K bytu náleží sklepní kóje.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Korandova 1923/15, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.