Dražby bytu 2+KK v obci Čáslav

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 158 DD 2/22-173
Nejnižší podání 1.700.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 17

Nejvyšší podání

509b4d7c
1.860.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
509b4d7c 1.860.000 Kč 8.8.2023 11:23:39.867896
c19a1629 1.850.000 Kč 8.8.2023 11:23:05.614761
509b4d7c 1.840.000 Kč 8.8.2023 11:19:37.455719
c19a1629 1.830.000 Kč 8.8.2023 11:19:31.043100
509b4d7c 1.820.000 Kč 8.8.2023 11:15:02.201237
c19a1629 1.810.000 Kč 8.8.2023 11:14:48.696560
509b4d7c 1.800.000 Kč 8.8.2023 11:09:52.979610
c19a1629 1.790.000 Kč 8.8.2023 11:09:13.408063
509b4d7c 1.780.000 Kč 8.8.2023 11:06:57.961646
c19a1629 1.770.000 Kč 8.8.2023 11:06:50.364645
509b4d7c 1.760.000 Kč 8.8.2023 11:04:10.975517
c19a1629 1.750.000 Kč 8.8.2023 11:03:30.720997
509b4d7c 1.740.000 Kč 8.8.2023 11:01:00.727644
c19a1629 1.730.000 Kč 8.8.2023 11:00:51.123003
509b4d7c 1.720.000 Kč 8.8.2023 10:58:31.942671
c19a1629 1.710.000 Kč 8.8.2023 10:57:45.127741
509b4d7c 1.700.000 Kč 8.8.2023 10:55:25.002393

KrajStředočeský kraj
OkresKutná Hora
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby158 DD 2/22-173
Začátek dražby08.08.2023 10:00
Konec dražby08.08.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský
Ječná 479, 541 03 Trutnov 3

Kontaktní osoba

Dražební oddělení
telefon: 499 841 570, mobil: 734 230 293
admin@exekutor-trutnov.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Středa08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek08:30 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání1.700.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.050.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota99.999 Kč
Bankovní účet dražebníka3238223339/0800
Variabilní symbol1100222
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl dlužnice Bc. Lenky Pucholtové, nar. 14.3.1967, o velikosti 91/10000 na nemovitých věcech: pozemku p. č. st. 2455, pozemku p. č. st. 2456, pozemku p. č. st. 2457, stavbě č. p. 1525 v Čáslav – Nové Město (objekt k bydlení) stojící na pozemku p. č. st. 2455, stavbě č. p. 1526 v Čáslav – Nové Město (objekt k bydlení) stojící na pozemku p. č. st. 2456 a stavbě č. p. 1527 v Čáslav – Nové Město (objekt k bydlení) stojící na pozemku p. č. st. 2457, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 10297 pro obec Čáslav, katastrální území Čáslav.

Vlastnictví ideálního podílu 91/10000 dlužnice Bc. Lenky Pucholtové, nar. 14.3.1967, na výše uvedených věcech představuje výhradní užívání bytové jednotky č. 8 v domě č.p. 1527. Bytová jednotka s dispozičním členěním 2+kk je situovaná ve 3.NP bytového domu č.p.1527. Celková plocha bytu je 43,26 m2. Byt je v původním stavu, obsahuje obývací pokoj, ložnici, chodbu, WC a koupelnu. Instalováno původní umakartové bytové jádro. Osazena sprchová vana, umývadlo. V kuchyni je instalována původní kuchyňská linka, el. dvouvařič s digestoří. Dveře jsou osazeny náplňové do ocelových zárubní, Podlahy betonové, nášlapné vrstvy tvoří PVC a koberce. Předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav. Podrobný popis je obsažen ve znaleckém posudku Ing. René Butkova, Ph.D., MBA, č. 6847-7/2022 ze dne 17.01.2022.


Opravné usnesení:

Vlastnictví ideálního podílu 91/10000 dlužnice Bc. Lenky Pucholtové, nar. 14.3.1967, na výše uvedených věcech představuje výhradní užívání bytové jednotky č. 8 v domě č.p. 1527. Bytová jednotka s dispozičním členěním 2+kk je situovaná ve 3.NP bytového domu č.p.1527.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

R. Těsnohlídka 1527, Adresa, Čáslav-Nové Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.