Dražba travní porost, Vysočany

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 06412/19-098
Nejnižší podání 120.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 06412/19-098
Začátek dražby09.08.2023 10:00
Konec dražby09.08.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání120.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)180.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0641219
Specifický symbol55 + jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Oceňovaný pozemek se nachází na severním okraji zastavěné části obce Vysočany. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 386 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený. Na travnatém pozemku se nachází dřevěná bouda, dřevěné a drátěné oplocení, porosty a přístřešek a kolny. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a využívaný. K pozemku je přístup po nezpevněné cestě vedoucí přes pozemky cizích vlastníků.

 

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 80 m. Přípojky nebylo možné ověřit.

 

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha sadů, drobné držby a zahrad a nachází se v zastavěném území obce.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

48.943048148, 15.687606584

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.