Dražba, dům, Lubná

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 08220/22-022
Nejnižší podání 572.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajZlínský kraj
OkresKroměříž
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 08220/22-022
Začátek dražby09.08.2023 10:00
Konec dražby09.08.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání572.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)858.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0822022
Specifický symbol55 + jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o řadový krajní rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. K domu patří pozemek. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

 

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

 

Na pozemku parc. č. St. 7 stojí stavba rodinného domu č.p. 54. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 61 m2. Pozemek parc. č. 2073/7 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 7 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha o celkové výměře 101 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Na pozemcích se nachází kolna. Konstrukce kolny je zděná. Střecha kolny je pultová s taškovou krytinou. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 2073/1, který je ve vlastnickém právu obce Lubná.

 

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

  • Od 04.08.2023 15:00 do

Zájemcům o koupi dražené nemovité věci se umožňuje prohlídka dražené nemovité věci, která se uskuteční dne 04.08.2023 v 15:00 hodin a povinnému se ukládá, aby na vyzvání tuto prohlídku zájemcům o koupi dražené nemovité věci umožnil (soudní exekutor se prohlídky nemovité věci neúčastní).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49.223409432, 17.39218216

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.